Publication:
Üst çenede saat yönünün tersine rotasyon hareketi yapılan ortognatik cerrahilerde farklı kondil boynu açılarının temporomandibular eklemde oluşan stresler üzerine etkisinin sonlu elemanlar analizi ile değerlendirilmesi / Evaluation of the effect of different condyle neck angles on the stresses in the temporomandibular joint in orthognathic surgeries with counterclockwise rotation of the upper jaw by finite element analysis

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
ALİZADE, Samira
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
The aim of this study is to determine the effects of different condyle neck morphologies on the stresses in the temporomandibular joint in patients with class 2 skeletal deformity with a large occlusal plane angle treated with different amounts of maxillary impaction which the maxillomandibular complex is rotated counterclockwise. In our study, a total of 9 models were obtained to evaluate three different amounts of maxillary impaction (2 mm, 4 mm, 6 mm) and 3 different condyle morphologies (anterior angled, perpendicular, posterior angled). In order to simulate different amounts of maxillary impaction, jaw models were obtained with virtual planning software with DICOM data of a patient who has class 2 skeletal deformity and high occlusal plane angle. Standard Le fort I and BSSO osteotomies were simulated, and 2 mm, 4 mm and 6 mm impactions in the maxilla of the patient were simulated, respectively. Afterward, mandible models moved according to the target occlusion, the condylar segments were rotated in such a way that the lower border of the mandible was aligned, and the rotations that would occur due to the maxillary impactions were transferred to the condylar segment models. After the bite forces were simulated from the posterior region, the stress values in the condyle, disc and glenoid fossa were evaluated. The mean von Mises stress values were found to be higher in the model with posterior angled condyle and 6 mm maxillary impaction models than in the other models. The lowest von Misses stress values were observed in the models with vertical condyle morphology and 2 mm maxillary impaction. In orthognathic surgical procedures with counterclockwise rotation, as the amount of maxillary impaction increases, the amount of stress on the condyle increases. All Von Mises stress values were found to be higher in posterior angled condyle models compared to anterior angled and vertical condyle models. It should be kept in mind that in Class 2 patients with a high occlusal plane angle, stresses in the joint and surrounding tissues and related complications such as condylar resorption may be encountered more frequently with the increased amount of counterclockwise rotation and posteriorly angled condyle morphology. In these kinds of clinical situations different treatment procedures decreasing the condylar rotation should be considered.
Description
Bu çalışmanın amacı; okluzal düzlem açısının fazla olduğu sınıf 2 iskeletsel deformitelerin, maksilomandibuler kompleksin saat yönünün tersine döndürüldüğü bimaksiller cerrahileriler ile tedavisinde, kondil boynu morfolojilerindeki farklılıkların temporomandibular eklemde oluşan stresler üzerine etkilerinin değerlendirilmesidir. Çalışmamızda üç farklı gömme miktarı (2 mm, 4 mm, 6 mm) ve 3 farklı kondil morfolojisi tipi (anteriora açılı, dik, posteriora açılı) değerlendirilmesi amacıyla toplamda 9 adet model elde edilmiştir. Farklı gömme miktarlarının simüle edilmesi amacıyla sınıf 2 oklüzal düzlem açısı fazla olan bir hastanın tomografisi DICOM verisi ile sanal planlama yazılımında çene modelleri oluşturulup standart Le fort I ve BSSO osteotomileri simüle edilen hastanın maksillasına sırasıyla 2 mm, 4 mm ve 6 mm gömme hareketleri simüle edilmiştir. Sonrasında mandibulaları hedef oklüzyona alınan bu modellerde kondiler segmentlerde mandibula alt sınırı eşitlenecek şekilde rotasyon yapılarak, gömme işlemine bağlı oluşacak rotasyonlar mandibula modellerine aktarılmıştır. Posterior bölgeden ıssırma kuvvetleri simüle edildikten sonra kondil, disk ve glenoid fossada oluşan stres değerleri tespit edilmiştir. Ortalama von mises stres değerleri posterior açılı kondil ve 6 mm maksiller gömme simüle edilen modelde diger modellere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. En düşük von misses stres değerleri ise dik acili kondil ve 2 mm maksiller gömme simüle edilen modellerde oluşmuştur. Saatin tersi yönünde rotasyon uygulanan ortognatik cerrahi prosedürlerinde maksiller gömme miktari arttikca kondilin üzerine gelen stres miktarını arttırmaktadır. Posteriora açılı olan kondil modellerinde tüm Von Mises stres değerleri anteriora ve dik açılı olan kondil modellerine göre daha yüksek bulunmuştur. Oklüzal düzlem açısı yüksek Sınıf 2 hastalarda artan saat yönü tersine rotasyon miktarı ve posteriora açılı kondil morfolojisi ile ilişkili olarak eklem ve çevre dokularında oluşan streslerin ve kondiler rezorpsiyon gibi ilişkili komplikasyonların daha sık karşılaşılabileceği akılda tutulmalıdır. Bu tip olguların tedavisinde kondil rotasyonunu en aza indirecek alternatif tedavi seçenekleri dikkate alınmasında yarar vardır.
Keywords
kondil rezorpsiyonu, ortognatik cerrahi, mandibular kondil
Citation
Page Views

3

File Downloads

8

Sustainable Development Goals