Publication:
Ulusal kistik fibrozis kayıt sisteminde kayıtlı kronik karaciğer hastalığı olan kisitk fibrozisli hastaların klinik özellikleri

No Thumbnail Available
Date
2019-04-11T00:00:00Z
Authors
Eyüboğlu, Tuğba Şişmanlar
Doğru Ersöz, Deniz
Çakır, Erkan
Yazan, Hakan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Eyüboğlu T. Ş. , Doğru Ersöz D., Çakır E., Yazan H., -Ulusal kistik fibrozis kayıt sisteminde kayıtlı kronik karaciğer hastalığı olan kisitk fibrozisli hastaların klinik özellikleri-, ttd 22. kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019, ss.149
Citation
Sustainable Development Goals