Research Project:
Biyoaktif peptit Lunasin’in Aspergillus oryzae mikroorganizmasında ifadelenmesi, saflaştırılması ve antioksidan kapasitesinin belirlenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20220404
Authors
Person
KARAMAN, ELİF
Publications
Organizational Units
Description
Lunasin, soya fasülyesinde bulunan doğal, bitkisel, biyoaktif bir peptittir. Sahip olduğu hücre adhezyon motif dizisi ile ekstraselüler membrana bağlanabilme ve negatif yüke sahip karboksil bölgesi ile nükleusta histon molekülleriyle etkileşerek asetillenmelerini engelleme özellikleriyle günümüze kadar yapılan araştırmalarda anti-kanserojenik, anti-inflamatuar, kolesterol düşürücü ve antioksidan özellikleri gibi pek çok özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. Lunasin peptidinin üretilmesi için mevcut geleneksel yöntemlerden soya fasulyesinden izolasyon tekniği, yüksek miktarda ham madde gerektirmesi, zaman alıcı ve karmaşık prosesler gerektirmesi ve elde edilen verimin değişkenliği gibi sebeplerle dezavantajlar barındırırken; diğer bir yöntem olan kimyasal sentez yoluyla üretim teknikleri üretim ölçeği büyüdükçe maliyet ve zorluğun artması ve kullanılan kimyasallar sebebiyle çevreye verilen zarar düzeyinde artış olacağı sebebiyle dezavantajlara sahiptir. Buradan yola çıkılarak, Lunasin’in yüksek miktarda ve saf olarak elde edilmesi için biyoteknolojik uygulamalardan yararlanılması gerektiği çok açıktır. Lunasin’in saf olarak yeterli düzeyde üretimi çeşitli kanser ve diğer hastalıkların araştırılması çalışmalarına hız verecek ve sağlık alanda kullanımı için önemli adımların atılmasına katkı sağlayacaktır. Sunulan projede antioksidan, anti-inflamatuar, kemo-koruyucu, anti-kolesterol, immunomodulatör özelliklerine sahip olmasıyla değerli bir biyoaktif peptit olan Lunasin’in; güçlü salgılayıcı mekanizmaya sahip olması ile yüksek düzeyde heterelog protein üretimine imkan veren ve bu sebeple yıllardır çok sayıda molekül, peptit, enzim ve diğer biyomateryallerin endüstriyel ölçekte üretiminde kullanılan, buna ek olarak FDA onaylı ve GRAS statüsünde olması nedeniyle güvenli olduğu bilinen ve yüzyıllardır fermentasyon teknolojisinde büyük yer tutmuş olan Aspergillus oryzae mikroorganizmasında, düşük maliyette, yüksek verimde ifadelenmesi, saflaştırılmasının sağlanması ve ayrıca antioksidan özelliklerinin in vitro incelenmesi hedeflenmektedir.
Keywords
Yaşam Bilimleri
Biyoteknoloji
Temel Bilimler
Life Sciences
Biotechnology
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
Mikrobiyoloji
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
BİYOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
MICROBIOLOGY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
Uygulamalı Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji
Moleküler Tıp
Multidisipliner
Applied Microbiology and Biotechnology
Molecular Medicine
Multidisciplinary