Research Project:
4-7 Yaşları Arası Uygulanan Maksiller Protraksiyonun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

dc.contributorYılmaz, Berza
dc.contributor.institutionauthorYILMAZ, BERZA
dc.date.accessioned2024-01-19T21:50:50Z
dc.date.available2024-01-19T21:50:50Z
dc.date.issued2022-07-14
dc.descriptionGiriş: Bu çalışma kapsamında amacımız karışık dişlenmeye geçiş döneminde (4-7 yaşlar arası) ve prepubertal dönemde (8-11 yaşlar arası) Sınıf III maloklüzyonun hızlı üst çene genişletmesini takiben yüz maskesi ile tedavisinin etkinliğin karşılaştırılmasıdır. Materyal ve Metod: Maksiller retrognatiye sahip 4-7 yaşları (6.1+1.88; 6 kız, 7 erkek) (n=13) ve 8-11yaşlarındaki (9.4+1; 7 kız, 5 erkek) (n=12) 25 hastadan tedavi öncesi (T0) ve hızlı üst çene genişletmesi sonrası yüz maskesi kullanımı takiben alınan (TS) lateral sefalometrik röntgenler üzerinde iskeletsel ve dental parametreler belirlenerek ölçüm değerleri kaydedilmiştir. Yüz maskesinin günlük kullanım süresi 9-11 saat olarak belirlenmiş, kuvvet miktarı 450 gram olarak ayarlanmıştır. Hastaların kooperasyonlarını takip edebilmek için yüz maskesinin alın padine TheraMon® (MC Technology GmbH, Hargelsberg-Avusturya) mikrosensörler entegre edilmiştir. Bulgular: Cinsiyet dağılımı ve tedavi süresi açısından 8-11 yaş ve 4-7 yaş grupları arası arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Günlük kullanım süresi 4-7 yaş grubunda (8.9+1.8 saat), 8-11 yaş grubuna (7.1+0.9 saat) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir. SNA°, A-Nasionperp (mm), ANB°, Wits (mm), Maksiller Derinlik (°), ANS-Me (mm), Molar İlişkisi (mm) ve Overjet (mm) parametrelerinde her iki grupta da tedavi başlangıcı ile sonu arasında istatistiksel olarak anlamlı artış bulunmuştur. Co-A (mm), Eyer (Saddle) açısı(°), Artiküler açı parametreleri ile UL-E Çizgisi (mm) yumuşak doku parametresi yalnızca 8-11 yaş grubunda istatistiksel olarak anlamlı artış gösterirken, L1-A/Pg dental parametresi azalmıştır. T0’dan TS’ye SNB° değeri yalnızca 4-7 yaş grubunda istatistiksel olarak anlamlı olarak azalma görülmüş, N-Me (mm) ve SN-GoGn (°) değerleri anlamlı artış göstermiştir. Gruplar arası tedavi sonu parametrelerin değişimlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Sonuç: Maksilla hem 4-7 yaşlarındaki, hem de 8-11 yaş grubundaki bireylerde sagittal yönde ileri hareket etmiş ve çeneler arası ilişkide düzelme meydana gelmiştir. Aynı süre ve aynı kuvvet miktarıyla tedavi edilen daha genç ve daha büyük bu iki grup arasında kooperasyon açısından farklılık saptansa da iskeletsel ve yumuşak doku parametreleri açısından fark olmadığı yönündeki sıfır hipotezi doğrulanmıştır.
dc.identifier20220614
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/38968
dc.subjectDiş Hekimliği
dc.subjectKlinik Bilimler
dc.subjectOrtodonti
dc.subjectSağlık Bilimleri
dc.subjectDentistry
dc.subjectClinical Sciences
dc.subjectOrthodontics
dc.subjectHealth Sciences
dc.subjectKlinik Tıp (MED)
dc.subjectKlinik Tıp
dc.subjectDİŞ HEKİMLİĞİ, ORAL CERRAHİ VE TIP
dc.subjectClinical Medicine (MED)
dc.subjectCLINICAL MEDICINE
dc.subjectDENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
dc.subjectPeriodontoloji
dc.subjectAğız Cerrahisi
dc.subjectDiş Hijyeni
dc.subjectDişçilik Hizmetleri
dc.subjectDiş Hekimliği (çeşitli)
dc.subjectPeriodontics
dc.subjectOral Surgery
dc.subjectDental Hygiene
dc.subjectDental Assisting
dc.subjectDentistry (miscellaneous)
dc.subjectGeneral Dentistry
dc.title4-7 Yaşları Arası Uygulanan Maksiller Protraksiyonun Etkinliğinin Değerlendirilmesi
dspace.entity.typeProject
local.avesis.id4bcda948-5c47-46a5-a323-4d577d2f704b
local.project.countryTürkiye
local.project.statusTamamlandı
local.project.typeYükseköğretim Kurumları Destekli Proje
project.endDate2023-01-20
project.startDate2022-07-14
relation.isPersonOfProjectf50b2ce3-0215-45d3-979d-9bda78638762
relation.isPersonOfProject.latestForDiscoveryf50b2ce3-0215-45d3-979d-9bda78638762
Files