Research Project:
4-7 Yaşları Arası Uygulanan Maksiller Protraksiyonun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20220614
Authors
Person
YILMAZ, BERZA
Publications
Organizational Units
Description
Giriş: Bu çalışma kapsamında amacımız karışık dişlenmeye geçiş döneminde (4-7 yaşlar arası) ve prepubertal dönemde (8-11 yaşlar arası) Sınıf III maloklüzyonun hızlı üst çene genişletmesini takiben yüz maskesi ile tedavisinin etkinliğin karşılaştırılmasıdır. Materyal ve Metod: Maksiller retrognatiye sahip 4-7 yaşları (6.1+1.88; 6 kız, 7 erkek) (n=13) ve 8-11yaşlarındaki (9.4+1; 7 kız, 5 erkek) (n=12) 25 hastadan tedavi öncesi (T0) ve hızlı üst çene genişletmesi sonrası yüz maskesi kullanımı takiben alınan (TS) lateral sefalometrik röntgenler üzerinde iskeletsel ve dental parametreler belirlenerek ölçüm değerleri kaydedilmiştir. Yüz maskesinin günlük kullanım süresi 9-11 saat olarak belirlenmiş, kuvvet miktarı 450 gram olarak ayarlanmıştır. Hastaların kooperasyonlarını takip edebilmek için yüz maskesinin alın padine TheraMon® (MC Technology GmbH, Hargelsberg-Avusturya) mikrosensörler entegre edilmiştir. Bulgular: Cinsiyet dağılımı ve tedavi süresi açısından 8-11 yaş ve 4-7 yaş grupları arası arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Günlük kullanım süresi 4-7 yaş grubunda (8.9+1.8 saat), 8-11 yaş grubuna (7.1+0.9 saat) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir. SNA°, A-Nasionperp (mm), ANB°, Wits (mm), Maksiller Derinlik (°), ANS-Me (mm), Molar İlişkisi (mm) ve Overjet (mm) parametrelerinde her iki grupta da tedavi başlangıcı ile sonu arasında istatistiksel olarak anlamlı artış bulunmuştur. Co-A (mm), Eyer (Saddle) açısı(°), Artiküler açı parametreleri ile UL-E Çizgisi (mm) yumuşak doku parametresi yalnızca 8-11 yaş grubunda istatistiksel olarak anlamlı artış gösterirken, L1-A/Pg dental parametresi azalmıştır. T0’dan TS’ye SNB° değeri yalnızca 4-7 yaş grubunda istatistiksel olarak anlamlı olarak azalma görülmüş, N-Me (mm) ve SN-GoGn (°) değerleri anlamlı artış göstermiştir. Gruplar arası tedavi sonu parametrelerin değişimlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Sonuç: Maksilla hem 4-7 yaşlarındaki, hem de 8-11 yaş grubundaki bireylerde sagittal yönde ileri hareket etmiş ve çeneler arası ilişkide düzelme meydana gelmiştir. Aynı süre ve aynı kuvvet miktarıyla tedavi edilen daha genç ve daha büyük bu iki grup arasında kooperasyon açısından farklılık saptansa da iskeletsel ve yumuşak doku parametreleri açısından fark olmadığı yönündeki sıfır hipotezi doğrulanmıştır.
Keywords
Diş Hekimliği
Klinik Bilimler
Ortodonti
Sağlık Bilimleri
Dentistry
Clinical Sciences
Orthodontics
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Klinik Tıp
DİŞ HEKİMLİĞİ, ORAL CERRAHİ VE TIP
Clinical Medicine (MED)
CLINICAL MEDICINE
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
Periodontoloji
Ağız Cerrahisi
Diş Hijyeni
Dişçilik Hizmetleri
Diş Hekimliği (çeşitli)
Periodontics
Oral Surgery
Dental Hygiene
Dental Assisting
Dentistry (miscellaneous)
General Dentistry