Research Project:
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü Nükleokapsid Proteini mRNA Ürününün İmmünolojik Karakterizasyonu

dc.contributorKeskin, Sercan
dc.contributorDoymaz, Mehmet Ziya
dc.date.accessioned2023-02-17T09:55:45Z
dc.date.available2023-02-17T09:55:45Z
dc.date.issued2022-05-09
dc.descriptionKırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), geniş coğrafik yayılımı ve mortalite oranı %30’lara varan salgınlara yol açabilme potansiyeli sebebiyle, dünyadaki en önemli kene kaynaklı viral hastalıklar arasında ilk sırada yer almaktadır. Virüsün kendisi geniş bir dağılıma sahiptir ve dünyanın çeşitli bölgelerinde endemiktir. Yeni bölgelerde de KKKA vakaları rapor edilmekte olması hastalığın yayılımı konusundaki endişeleri artırmaktadır. Yüksek ölüm oranı ve onaylanmış aşı veya etkili tedavi olmaması nedeniyle KKKA küresel halk sağlığı açısından bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle KKKA’ya karşı etkin aşıların geliştirilmesi ve bu aşılara yönelik immünolojik, virolojik ve moleküler biyolojik çalışmaların yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.Hastalığın etkeni olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü (KKKAV) biyolojisi ve immünolojisi ile ilgili veriler oldukça sınırlıdır. KKKAV, tek sarmallı, negatif polariteye sahip, üç segmentten oluşan zarflı bir RNA (RiboNükleik Asit) virüsüdür. L, M ve S olarak adlandırılan segmentlerden sırasıyla; viral polimeraz, glikoproteinler ve nükleokapsid proteini (NP) kodlanmaktadır. Virüs hücreye girdiğinde nükleoproteinle kaplı viral genom sitoplazmaya salınmakta ve viral polimerazlar nükleoproteinle beraber viral replikasyonu ve transkripsiyonu başlatmaktadırlar. Glikoproteinler ise virüsün hücreye girişinde ve yeni virionların oluşumunda rol almaktadırlar. KKKAV\" nin viral yaşam döngüsündeki vazgeçilmez rolleri nedeniyle NP, detaylı viral immünoloji çalışmalarında olası bir aday olarak değerlendirilmektedir. Viral ajanların antijenik proteinlerinin belirlenmesi, aşı çalışmalarında ve virüsün patogenezinin çalışılmasında önemlidir. Son yıllarda, mRNA (mesajcı RiboNükleik Asit) tarafından kodlanan viral proteinlerin antijenik potansiyeli taşımaları pek çok viral ajanda gösterilmiş ve diğer viral antijen açıklama yöntemlerine alternatif olarak kullanılmaya başlamıştır. Önerilen bu tez proje çalışmasında, KKKAV’ye ait önemli immünolojik yapıları içerdiği bilinen viral NP proteini kodlayan mRNA‘ların in vitro sentezi gerçekleştirilecek ve antijenik potansiyelleri araştırılacaktır.
dc.identifier20220402
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/37008
dc.subjectYaşam Bilimleri
dc.subjectMikrobiyoloji
dc.subjectİmmünoloji
dc.subjectViroloji
dc.subjectTemel Bilimler
dc.subjectLife Sciences
dc.subjectMicrobiology
dc.subjectImmunology
dc.subjectVirology
dc.subjectNatural Sciences
dc.subjectTemel Bilimler (SCI)
dc.subjectYaşam Bilimleri (LIFE)
dc.subjectDoğa Bilimleri Genel
dc.subjectÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
dc.subjectMİKROBİYOLOJİ
dc.subjectNatural Sciences (SCI)
dc.subjectLife Sciences (LIFE)
dc.subjectNATURAL SCIENCES, GENERAL
dc.subjectMICROBIOLOGY
dc.subjectMULTIDISCIPLINARY SCIENCES
dc.subjectMultidisciplinary
dc.subjectImmunology and Microbiology (miscellaneous)
dc.subjectMicrobiology (medical)
dc.subjectHealth Sciences
dc.titleKırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü Nükleokapsid Proteini mRNA Ürününün İmmünolojik Karakterizasyonu
dspace.entity.typeProject
local.avesis.ide9093487-bfed-45f0-830d-f1eee26fc1a7
local.project.countryTürkiye
local.project.statusDevam Ediyor
local.project.typeYükseköğretim Kurumları Destekli Proje
project.endDate2024-05-09
project.startDate2022-05-09
Files