Research Project:
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü Nükleokapsid Proteini mRNA Ürününün İmmünolojik Karakterizasyonu

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20220402
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), geniş coğrafik yayılımı ve mortalite oranı %30’lara varan salgınlara yol açabilme potansiyeli sebebiyle, dünyadaki en önemli kene kaynaklı viral hastalıklar arasında ilk sırada yer almaktadır. Virüsün kendisi geniş bir dağılıma sahiptir ve dünyanın çeşitli bölgelerinde endemiktir. Yeni bölgelerde de KKKA vakaları rapor edilmekte olması hastalığın yayılımı konusundaki endişeleri artırmaktadır. Yüksek ölüm oranı ve onaylanmış aşı veya etkili tedavi olmaması nedeniyle KKKA küresel halk sağlığı açısından bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle KKKA’ya karşı etkin aşıların geliştirilmesi ve bu aşılara yönelik immünolojik, virolojik ve moleküler biyolojik çalışmaların yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.Hastalığın etkeni olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü (KKKAV) biyolojisi ve immünolojisi ile ilgili veriler oldukça sınırlıdır. KKKAV, tek sarmallı, negatif polariteye sahip, üç segmentten oluşan zarflı bir RNA (RiboNükleik Asit) virüsüdür. L, M ve S olarak adlandırılan segmentlerden sırasıyla; viral polimeraz, glikoproteinler ve nükleokapsid proteini (NP) kodlanmaktadır. Virüs hücreye girdiğinde nükleoproteinle kaplı viral genom sitoplazmaya salınmakta ve viral polimerazlar nükleoproteinle beraber viral replikasyonu ve transkripsiyonu başlatmaktadırlar. Glikoproteinler ise virüsün hücreye girişinde ve yeni virionların oluşumunda rol almaktadırlar. KKKAV\" nin viral yaşam döngüsündeki vazgeçilmez rolleri nedeniyle NP, detaylı viral immünoloji çalışmalarında olası bir aday olarak değerlendirilmektedir. Viral ajanların antijenik proteinlerinin belirlenmesi, aşı çalışmalarında ve virüsün patogenezinin çalışılmasında önemlidir. Son yıllarda, mRNA (mesajcı RiboNükleik Asit) tarafından kodlanan viral proteinlerin antijenik potansiyeli taşımaları pek çok viral ajanda gösterilmiş ve diğer viral antijen açıklama yöntemlerine alternatif olarak kullanılmaya başlamıştır. Önerilen bu tez proje çalışmasında, KKKAV’ye ait önemli immünolojik yapıları içerdiği bilinen viral NP proteini kodlayan mRNA‘ların in vitro sentezi gerçekleştirilecek ve antijenik potansiyelleri araştırılacaktır.
Keywords
Yaşam Bilimleri
Mikrobiyoloji
İmmünoloji
Viroloji
Temel Bilimler
Life Sciences
Microbiology
Immunology
Virology
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
MİKROBİYOLOJİ
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
MICROBIOLOGY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
Multidisciplinary
Immunology and Microbiology (miscellaneous)
Microbiology (medical)
Health Sciences