Research Project:
Sürdürülebi̇li̇r Tarim İçi̇n Maki̇ne Öğrenmesi̇ Temelli̇ Geneti̇k Anali̇z Platformu Geli̇şti̇ri̇lmesi̇

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
2220415
Authors
Person
IŞIK, ESRA BÜŞRA
Person
KHAN, MOHAMMAD ASİF
Publications
Organizational Units
Description
Gıda ihtiyacının karşılanmasında, yoğun girdili tarımsal uygulamalar ve sürdürülebilir tarım işlemlerinin artmasıyla biyolojik verilerin analizi ve yönetiminin günümüzde temel esas haline gelmesi agrigenomik pazarına olan ilgiyi arttırmıştır. InsightAce Analytic araştırmasına göre, küresel agrigenomik pazarı 2021de 4.05 milyar USD iken 2030da bu rakamın %9.14\"lük bir bileşik büyüme ile 8.83 milyar USD seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir. Tarımsal üretimin en önemli parçalarını oluşturan mısır, şeker pancarı, ayçiçeği, sorgum ve soya fasulyesi gibi ürünler tarih boyunca en önemli gıdalar arasında yer almıştır ve bunların daha dayanıklı bir şekilde üretimi için genomik araştırmaların önemi hayati önem taşımaktadır. Buradan elde edilen genetik bilgilerin biyoinformatik analizler ile anlamlı sonuçlar doğurması bitkilerin daha güçlü olmasını, hastalık ve böceklere karşı dayanıklı ürünler elde edilmesini sağlayabilirken klasik çözümler bu isterleri yapamamaktır. Bu sorunları düşük maliyetle daha fazla verim alabilecek, sürdürülebilirliği sağlayacak, tarımda katma değer yaratacak sürdürülebilir tarım için makine öğrenmesi temelli genetik analiz platformu olan BiovaML ile çözmek istemekteyiz. Böylelikle tarımsal üretimin daha sağlıklı, mahsul koruma ve girdi yönetimi ile yapılması mümkün olacaktır. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak geliştireceğimiz platform ile hedef kitlemize bilimsel veritabanlarını kullanarak veriye dayalı çözümler sunacağız. 12 aylık 3 iş paketinden oluşan projemizde platformun kurgusunu yapıp yüksek doğruluk içeren tahmin modelleri geliştireceğiz. İlk olarak bilimsel verilerden oluşturan tahmin modelleri geliştirilip platformun temeli oluşturulacaktır. Daha sonra arayüz tasarımını gerçekleştirip prototip ürünü elde etmiş olacağız. Son olarak yazılım testlerini de yaptıktan sonra platformu bulut ortamına yükleyerek nihai ürünü kullanıcıların hizmetine sunacağız.
Keywords
Tarımsal Bilimler
Ziraat
Biyoteknoloji ve Genetik
Bilgisayar Bilimleri
Biyoenformatik
Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma
Bilgisayar Öğrenimi
Sinirsel Ağlar
Agricultural Sciences
Agriculture
Biotechnology and Genetics
Computer Sciences
bioinformatics
Artificial Intelligence, Computer Learning and Pattern Recognition
Computer Learning
Neural Networks
Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE)
Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji (ENG)
Tarım Bilimleri
Bilgisayar Bilimi
BAHÇE BİTKİLERİ
BİLGİSAYAR BİLİMİ, YAPAY ZEKA
BİLGİSAYAR BİLİMİ, TEORİ VE YÖNTEM
Agriculture & Environment Sciences (AGE)
Engineering, Computing & Technology (ENG)
AGRICULTURAL SCIENCES
COMPUTER SCIENCE
HORTICULTURE
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
Teorik Bilgisayar Bilimi
Bilgisayarla Görme ve Örüntü Tanıma
Bilgisayar Bilimi Uygulamaları
Yapay Zeka
Bilgisayar Bilimi (çeşitli)
Genel Bilgisayar Bilimi
Bahçecilik
Fizik Bilimleri
Yaşam Bilimleri
Theoretical Computer Science
Computer Vision and Pattern Recognition
Computer Science Applications
Artificial Intelligence
Computer Science (miscellaneous)
General Computer Science
Horticulture
Physical Sciences
Life Sciences