Research Project:
Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu olan hastaların etiyopatolojisinde apoptatik ve oksidatif stres belirteçleri ile tedavide olası hedef miRNA ların araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
3.2015/20
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Medicine
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Klinik Tıp
Clinical Medicine (MED)
CLINICAL MEDICINE