Research Project:
Titanyum Dioksit Verilen Yavru sıçanlarda NMR ve MS tabanlı Doku Metabolomik Profil Çalışılması

dc.contributorSelek, Şahabettin
dc.contributorKöktaşoğlu, Fatmanur
dc.contributorDemirel, Metin
dc.contributorGültekin, Fatih
dc.contributorÇoban, Ganime
dc.contributor.institutionauthorSELEK, ŞAHABETTİN
dc.contributor.institutionauthorKÖKTAŞOĞLU, FATMANUR
dc.contributor.institutionauthorDEMİREL, METİN
dc.contributor.institutionauthorÇOBAN, GANİME
dc.date.accessioned2023-02-17T09:50:35Z
dc.date.available2023-02-17T09:50:35Z
dc.date.issued2023-01-16
dc.descriptionTitanyum dioksit (TiO2) uzun yıllardır gıdalarda içeriği izin verilen miktarı aşmadıkça E171 kodu ile gıda sanayisinde uzun süredir kullanım alanına sahiptir. 2021 yılında Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından güvenilir katkı maddeleri listesinden çıkarıldığı belirtilmiştir. Bu karara rağmen Amerika Birleşik Devletleri’nde Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından TiO2 nanopartikül miktarının yiyecek kuru ağırlığının % 1’ini geçmemesi koşuluyla kullanımına devam edilmektedir. Değişen diyet alışkanlıkları oral yolla titanyum dioksit maruziyetinde bireysel farklılıklara sebep olmakla beraber bu molekülün sağlık ve çevreye olan etkileri konusunda endişe uyandırıcıdır. TiO2 nin metabolizmada farklı sistemlerde olumsuz etkilerinin olduğunu gösteren çok sayıda çalışma yapılmıştır. Oral yolla alınan E171-TiO2 nin en çok karaciğer dokusunda olmak üzere, dalak, akciğerler, daha düşük miktarlarda kalp, beyin ve testis dokusunda toplandığı bilinmektedir. Farklı sistemler üzerinde immün mekanizmalarda beklenmedik yanıtlar, kolonda mikroinflamasyon ve pre-kanseröz lezyon oluşumu, dalak hasarıyla birlikte santral sinir sistemi toksisite bulguları (letarji, tremor, iştah kaybı), histopatolojik olarak karaciğer hücre nekrozu ve apoptozisi, hepatik fibröz, böbrek glomerüllerinde şişme ve pulmoner tromboz gözlenen bulguların bir kısmını oluşturmaktadır. Gösterilen bu olumsuz etkilerin yanında farklı çalışmalar ile immün parametrelerde veya doku morfolojilerinde herhangi bir değişikliğe sebep olmadığı, oral alınann TiO2 nin gastrointestinal lümenden dolaşım sistemi ve diğer organlara ulaşmadan feçes ile atıldığını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Metabolizma üzerinde net etkisinin belirsizliğini koruduğu bu molekül için yeni ve farklı yaklaşımlar sunan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma oral E171-TiO2 verilen yavru sıçanların dokuları ile Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrokopisi ve Yüksek Rezolüsyonlu Kütle Spektrometrisi (HR-MS) kullanılarak metabolomik çalışması yapılması planlanmıştır. Bu sayede bu molekülün metabolitler üzerinden metabolizma üzerindeki etkileri araştırılarak farklı sistemler üzerinden yolak analizleri, ağ analizleri ve marker belirlenmesi olanakları değerlendirilecektir. Çalışmalar sonucu elde edilen sonuçların geniş varyasyonlarının değerlendirilmesine katkıda bulunulacaktır.
dc.identifier3660416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/36859
dc.subjectTıp
dc.subjectSağlık Bilimleri
dc.subjectTemel Tıp Bilimleri
dc.subjectBiyokimya
dc.subjectMedicine
dc.subjectHealth Sciences
dc.subjectFundamental Medical Sciences
dc.subjectBiochemistry
dc.subjectKlinik Tıp (MED)
dc.subjectYaşam Bilimleri (LIFE)
dc.subjectKlinik Tıp
dc.subjectBiyoloji ve Biyokimya
dc.subjectTIP, GENEL & DAHİLİ
dc.subjectClinical Medicine (MED)
dc.subjectLife Sciences (LIFE)
dc.subjectCLINICAL MEDICINE
dc.subjectBIOLOGY & BIOCHEMISTRY
dc.subjectMEDICINE, GENERAL & INTERNAL
dc.subjectGenel Sağlık Meslekleri
dc.subjectPatofizyoloji
dc.subjectTemel Bilgi ve Beceriler
dc.subjectDeğerlendirme ve Teşhis
dc.subjectDahiliye
dc.subjectAile Sağlığı
dc.subjectBiyokimya (tıbbi)
dc.subjectTıp (çeşitli)
dc.subjectGenel Tıp
dc.subjectGeneral Health Professions
dc.subjectPathophysiology
dc.subjectFundamentals and Skills
dc.subjectAssessment and Diagnosis
dc.subjectInternal Medicine
dc.subjectFamily Practice
dc.subjectBiochemistry (medical)
dc.subjectMedicine (miscellaneous)
dc.subjectGeneral Medicine
dc.titleTitanyum Dioksit Verilen Yavru sıçanlarda NMR ve MS tabanlı Doku Metabolomik Profil Çalışılması
dspace.entity.typeProject
local.avesis.idbb2c06b6-c293-40d9-80f7-65dbb8954430
local.project.countryTürkiye
local.project.statusDevam Ediyor
local.project.typeYükseköğretim Kurumları Destekli Proje
project.endDate2024-01-16
project.startDate2023-01-16
relation.isPersonOfProject8eb7d539-8ea4-435c-830e-8ef630342c7d
relation.isPersonOfProjectb5e6413d-d127-4b62-b841-d8297aa3a137
relation.isPersonOfProject07595d75-41b1-4bb8-a941-5f568f35b525
relation.isPersonOfProject92813154-621b-468c-8399-8510ae43f718
relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery8eb7d539-8ea4-435c-830e-8ef630342c7d
Files