Research Project:
Titanyum Dioksit Verilen Yavru sıçanlarda NMR ve MS tabanlı Doku Metabolomik Profil Çalışılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
3660416
Authors
Person
SELEK, ŞAHABETTİN
Person
KÖKTAŞOĞLU, FATMANUR
Person
DEMİREL, METİN
Person
ÇOBAN, GANİME
Publications
Organizational Units
Description
Titanyum dioksit (TiO2) uzun yıllardır gıdalarda içeriği izin verilen miktarı aşmadıkça E171 kodu ile gıda sanayisinde uzun süredir kullanım alanına sahiptir. 2021 yılında Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından güvenilir katkı maddeleri listesinden çıkarıldığı belirtilmiştir. Bu karara rağmen Amerika Birleşik Devletleri’nde Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından TiO2 nanopartikül miktarının yiyecek kuru ağırlığının % 1’ini geçmemesi koşuluyla kullanımına devam edilmektedir. Değişen diyet alışkanlıkları oral yolla titanyum dioksit maruziyetinde bireysel farklılıklara sebep olmakla beraber bu molekülün sağlık ve çevreye olan etkileri konusunda endişe uyandırıcıdır. TiO2 nin metabolizmada farklı sistemlerde olumsuz etkilerinin olduğunu gösteren çok sayıda çalışma yapılmıştır. Oral yolla alınan E171-TiO2 nin en çok karaciğer dokusunda olmak üzere, dalak, akciğerler, daha düşük miktarlarda kalp, beyin ve testis dokusunda toplandığı bilinmektedir. Farklı sistemler üzerinde immün mekanizmalarda beklenmedik yanıtlar, kolonda mikroinflamasyon ve pre-kanseröz lezyon oluşumu, dalak hasarıyla birlikte santral sinir sistemi toksisite bulguları (letarji, tremor, iştah kaybı), histopatolojik olarak karaciğer hücre nekrozu ve apoptozisi, hepatik fibröz, böbrek glomerüllerinde şişme ve pulmoner tromboz gözlenen bulguların bir kısmını oluşturmaktadır. Gösterilen bu olumsuz etkilerin yanında farklı çalışmalar ile immün parametrelerde veya doku morfolojilerinde herhangi bir değişikliğe sebep olmadığı, oral alınann TiO2 nin gastrointestinal lümenden dolaşım sistemi ve diğer organlara ulaşmadan feçes ile atıldığını gösteren çalışmalar da mevcuttur. Metabolizma üzerinde net etkisinin belirsizliğini koruduğu bu molekül için yeni ve farklı yaklaşımlar sunan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma oral E171-TiO2 verilen yavru sıçanların dokuları ile Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrokopisi ve Yüksek Rezolüsyonlu Kütle Spektrometrisi (HR-MS) kullanılarak metabolomik çalışması yapılması planlanmıştır. Bu sayede bu molekülün metabolitler üzerinden metabolizma üzerindeki etkileri araştırılarak farklı sistemler üzerinden yolak analizleri, ağ analizleri ve marker belirlenmesi olanakları değerlendirilecektir. Çalışmalar sonucu elde edilen sonuçların geniş varyasyonlarının değerlendirilmesine katkıda bulunulacaktır.
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Biyokimya
Medicine
Health Sciences
Fundamental Medical Sciences
Biochemistry
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Klinik Tıp
Biyoloji ve Biyokimya
TIP, GENEL & DAHİLİ
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
CLINICAL MEDICINE
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
Genel Sağlık Meslekleri
Patofizyoloji
Temel Bilgi ve Beceriler
Değerlendirme ve Teşhis
Dahiliye
Aile Sağlığı
Biyokimya (tıbbi)
Tıp (çeşitli)
Genel Tıp
General Health Professions
Pathophysiology
Fundamentals and Skills
Assessment and Diagnosis
Internal Medicine
Family Practice
Biochemistry (medical)
Medicine (miscellaneous)
General Medicine