Research Project:
Oküler Uygulamaya Yönelik Antifungal Etken Madde Yüklü Polimerik Miseller ile Nanolif Sistemlerinin Geliştirilmesi Formülasyonun QbD ile Optimizasyonu Karakterizasyonu İn vitro Ex vivo ve İn vivo Çalışmalar ile Değerlendirilmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
37239
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Son yıllarda dünyada fungal oküler hastalıkların insidansında artış olduğu görülmektedir. Oküler hastalıklar arasında komplikasyonları yönünden en tehlike grup olarak nitelendirilen fungal enfeksiyonların etkili ve hızlı tedavisi önemlidir. Oküler hastalıklarda topikal uygulama ilk yaklaşım olmakla birlikte, fungus enfeksiyonlarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan tiazol grubu antifungallerin oküler dozaj formu pazarda bulunmamaktadır. Bu nedenle sistemik tedavi uygulanmaktadır. Ancak, sistemik tedavinin ciddi yan etkileri ve düşük oküler biyoyararlanımı dezavantaj oluşturmaktadır. Dolayısıyla, oküler fungal enfeksiyonlarının tedavisine yönelik biyoyararlanımı yüksek, sistemik yan etkilerin önlenebileceği topikal bir dozaj formunun geliştirilmesi önemlidir.Posakonazol etki spektrumu en güçlü tiazol grubu antifungal ajandır. Oküler bir preparatı bulunmadığından, dirençli keratit ve sklerokeratit tedavisinde, oral ticari süspansiyonunun seyreltilerek topikal uygulandığı ve tedavide başarılı sonuçlar elde edildiğini gösteren son yıllarda vaka çalışmaları literatürde kayıtlıdır. Bu nedenle posakonazolün göze topikal uygulanacak bir dozaj formunun geliştirilmesi önemlidir. Ayrıca posakonazolün aşırı lipofilik karakterde bir molekül olması nedeniyle biyoyararlanımının iyileştirilmesi için çözünürlüğünün ve oküler absorbsiyonunun artırılacağı yenilikçi bir dozaj formunun geliştirilmesi de etkin bir tedavi açısından önem taşımaktadır.İÜ-BAP Birimi destekli, 20958 numaralı \"Oküler Uygulamaya Yönelik Posakonazol İçeren Misellerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu\" başlıklı doktora tezi projesinde başarılı bir şekilde dünyada ilk defa posakonazolün miseler ilaç taşıyıcı sistemlerinin optimizasyonunu gerçekleştirmiştik. Bu tez kapsamındaki çıktıların ve ayrıca liyofilizasyon metodunu da içeren bulguların patent başvurusu (2018/12979) yapılmıştır. Dolayısıyla bu formülasyonların ticarileşme potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Ancak, endüstriyel üretim yapabilmek ve misellerin raf ömrünü uzatmak amacıyla misellerin nanofiber formuna getirilmesi uygun olacaktır. Bu projede ilk kez posakonazol etken maddesinin nanofiber formunun yapılması ilk kez denenecektir. Geliştireceğimiz posakonazol yüklü miseler nanofiber dozaj formunun, endüstride üretimine kolayca geçiş yapılabilmesi için ölçek büyütme (scale-up) çalışmalarının ve nanofiber siklusunun optimizasyonunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Projemiz kapsamında; a)posakonazolün misel formülasyonlarının endüstriye uygun bir yöntem olan nanofiber metodu ile üretilmesini ve nanofiber siklusunun optimizasyonu, b) in vitro karakterizasyonu, c)preklinik çalışmalarla oküler farmakokinetiğinin izlenmesi, d)etkinliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi için mikrobiyolojik ve toksikolojik çalışmaların gerçekleştirilmesi, e)posakonazolün misellerinin ilaç endüstrisinde üretilebilirliğinin sağlanması amacıyla ölçek büyütme çalışmalarının yapılması planlanmıştır. Böylece, posakonazolün oküler uygulamaya yönelik ilk miseler sistemli preparatının klinik öncesi çalışmalarının bu proje ile tamamlanarak, komplikasyon riski yüksek fungal enfeksiyonların tedavisinde birinci basamakta yer alabilecek yerli bir ilacın geliştirilmesi söz konusu olabilecektir. Ayrıca, ürün geliştirme sürecinde \"tasarımla kalite (QbD)\" yaklaşımının kullanılması da planlanmıştır.
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Histoloji-Embriyoloji
Cerrahi Tıp Bilimleri
Göz Hastalıkları ve Cerrahisi
Eczacılık
Medicine
Health Sciences
Fundamental Medical Sciences
Histology and Embryology
Surgery Medicine Sciences
Eye Diseases and Surgery
Pharmacology and Therapeutics
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Klinik Tıp
Farmakoloji ve Toksikoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
CERRAHİ
TIP, GENEL & DAHİLİ
GÖZ HASTALIKLARI
HÜCRE BİYOLOJİSİ
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
CLINICAL MEDICINE
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
SURGERY
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
OPHTHALMOLOGY
CELL BIOLOGY
Cell Biology
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)
Ophthalmology
Family Practice
Fundamentals and Skills
Optometry
Surgery
General Health Professions
Pathophysiology
Internal Medicine
Assessment and Diagnosis
Medicine (miscellaneous)
General Medicine
Life Sciences