Research Project:
İnsan Paratiroit Dokusu Hücre İzolasyonu Sonrası Primer Paratiroit Hücrelerde Olası BLenfosit Hücre Popülasyonlarının In Vitro Taranması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20221214
Authors
Person
GÖNCÜ, BEYZA SERVET
Person
AKÇAKAYA, ADEM
Publications
Organizational Units
Description
Organ Nakillerinde uzun süreli sağ kalımın gözlenebilmesi için nakledilen dokuların immünolojik özelliklerinin tanımlanması gerekmektedir. Bu kapsamda yalnızca İnsan Lökosit Antijenlerinin (HLA) tanımlanması yetmemektedir. Varolan HLA’ların transplantasyon sürecindeki etkinliklerinin anlaşılması, dokunun immünojenik özelliklerinin bilinmesi ile sağlanabilir. Majör organlar veya kompozit dokularda olası \"özgün immün kökenli hücre\" suşlarının tanımlanması yaygındır. Buna en bilinen örnek karaciğer dokusuna özgü lenfositler ve özellikleridir. Bugüne kadar Paratiroit Dokusuna özgü immünolojik kökenli hücre veya özgün monosit/lenfosit hücrelerinin varlığına ilişkin tarama çalışmaları yapılmamıştır. Bu önerilen çalışma ile bu anlamda bir tarama ve gerekmesi halinde tanımlama/kantitasyon yapılması planlanmaktadır. Günümüzde halen bilinmeyen faktörlerin paratiroit nakil sağ kalımını etkilediği bilinmektedir. Olası \"dokuya özgü\" immünolojik hücre tiplerinin belirlenmesi bu faktörlerin açıklanabilmesi açısından önem arz etmektedir. İnsan Paratiroit Dokularından elde edilen hücre popülasyonlarında olası immün kökenli hücrelerin (B-Lenfosit) varlığının taranması, olası tarama sonucunda pozitiflik gözlenmesi halinde ise hücre tipleri tanımlanmaya çalışılacaktır.
Keywords
Yaşam Bilimleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Temel Bilimler
Life Sciences
Molecular Biology and Genetics
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
Moleküler Biyoloji
Multidisipliner
Molecular Biology
Multidisciplinary