Research Project:
İntravenöz Yolla Paratiroid Allotransplantasyonu

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
2.2018/7
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Özellikle tiroit cerrahisi sonrası meydana gelen hipoparatiroidi vakalarında, paratiroit bezlerinin eksikliği ya da olmaması sonucu hipokalsemi ve düşük parathormon düzeyleri görülmektedir. Tedavi seçenekleri olarak ömür boyu D vitamini ve oral kalsiyum desteği alınmaktadır. Ancak gastrit, ürolitiyazis, nefrokalsinozis gibi ciddi yan etkiler görülebilmektedir. Bu nedenle, tedavi seçenekleri arasında olan ve son yıllarda ön plana çıkan paratiroit transplantasyonu günümüzde hastalığın tedavisindeki en olumlu seçenek olarak görünmektedir.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Paratiroit Nakil Merkezi ülkemizde, bu alanda resmi izinli tek merkezdir. Geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz ve hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmalarımızda paratiroit dokularının, hastalara en uygun koşullarda nakli için çok sayıda yeni ve çığır açıcı yaklaşımda bulunduk. Nihai amacımız hasta için en az sıkıntılı işlemi, paratiroit hücrelerinin en uzun sağ kalım süreleriyle bir araya getirmek. Merkezimizde hali hazırda çizgili kas dokusuna doğrudan paratiroit hücresi ve/veya dokusu nakli işlemini gerçekleştirmekteyiz ancak bu nakillerimizin işlevselliği görece kısa süreli olmaktadır (1-2 yıl). Diğer bir işlem olarak ise hastaların omentumlarına izole ettiğimiz paratiroit hücrelerini başarıyla vermekteyiz ancak bu durumda ise hücrelerin işlevselliği artmakta (3-4 yıl) fakat işlem ameliyat altında gerçekleştirildiğinden hastalar için maddi manevi ek yük oluşturmaktadır. Bu iki maddedeki durumları iyileştirmeyi amaçlamaktayız.Önerdiğimiz intravenöz yolla paratiroit allotransplantasyonu sayesinde, yukarıda anlatılan nakillerdeki olumsuz durumları aşmayı, hücrelerin işlevselliğini uzatıp, hastalara asgari düzeyde invazif işlem de bulunmayı istemekteyiz. Bu amaçla projede, önceki çalışmalarımızdan edindiğimiz bilgiler ışığında, küçükbaş hayvan kullanmayı uygun bulduk. Koyun seçimizdeki en büyük etken, paratiroit dokularının fare, sıçan, kobay ve tavşan gibi deney hayvanlarında çok küçük miktarlarda olmaları ve cerrahi manipülasyon açısından elverişli olmamalarıdır.
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Tıbbi Biyoloji
Medicine
Health Sciences
Fundamental Medical Sciences
Medical Biology
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Klinik Tıp
Biyoloji ve Biyokimya
TIP, GENEL & DAHİLİ
BİYOLOJİ
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
CLINICAL MEDICINE
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
BIOLOGY
Family Practice
Fundamentals and Skills
General Health Professions
Pathophysiology
Internal Medicine
Assessment and Diagnosis
Medicine (miscellaneous)
General Medicine