Person:
ARİFOĞLU, YASİN

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Organizational Unit
Job Title
First Name
YASİN
Last Name
ARİFOĞLU
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 10
 • PublicationMetadata only
  Fissura orbitalis superior-un mikro-anatomik özellikleri
  (2022-03-17T00:00:00Z) Maral, Fatih; Büyükmumcu, Mustafa; Arifoğlu, Yasin; Taştan, Ömer Alp; Doğancı, Özge Irmak; MARAL, FATİH; BÜYÜKMUMCU, MUSTAFA; ARİFOĞLU, YASİN
 • PublicationMetadata only
  Türkiye Populasyonunda Genç Yetişkin Bireylerde Dış Kulağın Morfometrik Analizi
  (2019-08-01) Arifoğlu, Yasin; MARAL, FATİH; ARİFOĞLU, YASİN
 • PublicationMetadata only
  Investigation of the effect of anatomy education on body awareness
  (2020-08-31T00:00:00Z) Dinç, Meve; Vurgun, Heval Helin; Maral, Fatih; Arifoğlu, Yasin; MARAL, FATİH; ARİFOĞLU, YASİN
 • PublicationMetadata only
  -İnsan- Hekim Anatomi; Hareket Sistemi Ve Klinik Anatomisi
  (2022-01-01T00:00:00Z) Arifoğlu, Yasin; ARİFOĞLU, YASİN
 • PublicationMetadata only
  Her Yönüyle Nöroanatomi
  (2022-01-01T00:00:00Z) Arifoğlu, Yasin; ARİFOĞLU, YASİN
  İnsan vücudunu bilhassa sinir sistemini inceleyen anatomi, günümüzde teknolojinin de gelişmesi ile bambaşka bir görsel şölene dönüşmeye başlamıştır. Bilgisayar teknolojisindekiyenilikler ve üç boyutlu sanal görüntüler elde edilmesi ile öğrenimin kolaylaştırılması sağlanmıştır. -Her Yönüyle NÖROANATOMİ- hazırlanırken sıkıcılıktan uzak klinik bağlantılarlakonuların anlaşılmasını kolaylaştırmak ve mümkün olduğunca bol resim, çizim ve tablolarla daha renkli ve zevkli bir kitap ortaya konmaya çalışılmıştır.-Her Yönüyle ANATOMI- kitabında anlatılan -Sinir sistemi ve duyu organları- konuları burada daha geniş bir şekilde ele alınmış olup ilişkili yapılar bir araya getirilmiştir.Bu eser hazırlanırken; İstanbul Tıp Kitabevlerine ve İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin Telif haklarına sahip olduğu Anatomi atlasları ve kitaplarında yeralan şekiller, çekilen fotoğraflar ve kendi çizimlerimizle kitaba zengin bir görsellik kazandırılmaya çalışılmıştır ve kitap bu durumuyla -Atlas kitap- özelliğini taşımaktadır.Bazı spot bilgiler -tablo- halinde verilerek aranan bilgilere kolay ulaşılması sağlanmıştır. Ayrıca konuların son kısımlarında çok detaya kaçmadan -Klinik Bağlantı ve Yorumlar-kutucukları ile klinik ilişkinin kurulması hedeflenmiştir.Bu eser; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile sağlıkla ilgili tüm okul öğrencilerine, TUS, DUS ve EUS sınavına hazırlananlara,Yüksek lisans ve Doktora yapan akademisyenlere yönelik kaynak ve başvuru kitabı olarak hazırlanmıştır.
 • PublicationMetadata only
  Radio-anatomical examination from foramen transversarium of first cervical vertebra for sex estimation
  (2020-03-01T00:00:00Z) Sertel Meyvacı, Seda; Arifoğlu, Yasin; Gürel, Safiye; Büber, Ahmet; ARİFOĞLU, YASİN
 • PublicationMetadata only
  Her Yönüyle ANATOMİ 3. BASKI
  (2021-01-01T00:00:00Z) Arifoğlu, Yasin; ARİFOĞLU, YASİN
  İnsan vücudunu inceleyen anatomi, günümüzde teknolojinin de gelişmesi ile bambaşka bir görsel şölene dönüşmeye başlamıştır. Bilgisayar teknolojisindeki yenilikler ve üç boyutlu sanal görüntüler elde edilmesi en çok anatomiyi etkisi altına almıştır. Bugün artık elektronik kaynaklar ve şekiller yanında sanal kadavra uygulaması ile de her türlü anatomik alt yapı kullanılarak öğrenimin kolaylaştırılması sağlanmıştır. Tüm bu teknolojik alt yapıyı kullanmak ve anlamak için yine de klasik bilgilere ihtiyaç duymaktayız. Bu bilgileri elde ederken, akılda kalmayan ve ezbere dayanan anlatım şekilleri öğrencileri sıkmaktadır. Bu nedenle, bu baskıda sıkıcılıktan uzak klinik bağlantılarla konuların anlaşılmasını kolaylaştırmak ve mümkün olduğunca bol resim ve çizimlerle daha renkli ve zevkli bir kitap ortaya konmaya çalışılmıştır. Anlatımda kullanılan terminoloji, -TA 98- baz alınmakla birlikte kitapta güncel klinik dil ve farklı kullanımlar da yer almaktadır. Günümüz tıp ve sağlık alanında eğitim alan okullar entegre sistem ve sarmal sisteme geçmiş ve geçmeye devam etmektedir. Bu nedenle bu kitapta anlatımlar sistematik anatomi düzeninde topografik ve regionel olarak ele alındığı için kitabın anlaşılmasında bu konu göz önünde bulundurulması gereken önemli bir durumdur. Ayrıca kitap; birçok okula yönelik kaynak ve ders kitabı olarak yazıldığı için yer yer farklı derinlikte bilgiler içermektedir. Daha ileri derecede bilgiler edinmek için amaca uygun geniş kaynaklarabaşvurulmalıdır. Bu eser hazırlanırken; İstanbul tıp kitabevlerine ve İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin Telif haklarına sahip olduğu Anatomi atlasları ve kitaplarında yer alan şekiller, çekilen fotoğraflar ve kendi çizimlerimle kitaba zengin bir görsellik kazandırılmaya çalıştım. Kaslar ve bazı spot bilgiler tablo halinde verilerek aranan bilgilere kolay ulaşılması sağlanmıştır. Ayrıca konuların son kısımlarında çok detayakaçmadan -Klinik Bağlantılar ve Yorumlar- kutucukları ile klinik ilişkinin kurulması hedeflenmiştir. Ayrıca 3. Baskıda 4 renk basım yanında bazı bilgiler güncellenmiş, yeni resim ve tablolar yerleştirilmiş ve anatomide çok kullanılan eponim terimler de kitabın sonuna eklenmiştir. Kitapta çizimlerle birlikte yaklaşık 520 resim kullanılmış olup bu durumuyla -atlas kitap- özelliğini taşımaktadır.Bu baskıda da çok eksiğimin olduğunu ve dizgi hataları olacağını biliyorum. Eleştiriler, geri bildirimler, düzeltmeler ve katkılar bana yol gösterici olmaya devam edecektir. Detay isteyen konularda daha yetkin kaynaklara başvurmanızı öneririm. Bu kitabı hazırlarken esinlendiğim ve 1981-1986 yılları arasında uzmanlık eğitimi (PhD) aldığım Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı hocalarıma ve öğretim üyelerine, kaynaklarda yer alan anatomi ve terminoloji konusunda eserleri ile ve açtığı kurslarla katkısı olan tüm meslektaşlarıma, Gülhane Tıp fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinden katkısı olan tüm arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, asistanlarıma ve 1991 yılından beri hazırladığım DERS NOTLARIMIN kitap haline getirilmesinde beni motive eden TÜM ÖĞRENCİLERİME teşekkür ederim. Bu baskının hazırlanması sırasında büyük bir gayret, çaba ve fedakârlık gösteren İstanbul Tıp Kitabevi ve çalışanlarına ayrıca teşekkür ederim.Bu eser; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlıkla ilgili tüm okul öğrencilerine, TUS’a hazırlık içinde olan ve ihtisas kazanan genç hekimlere, Y. lisans ve Doktora öğrencileri ile Akademisyenlere yönelik kaynak ve başvuru kitabı olarak hazırlanmıştır. -Her Yönüyle ANATOMİ- adlı kitabımın tüm öğrencilere ve akademisyenlere faydalı olması dileğiyle. Prof. Dr. Yasin ARİFOĞLU İSTANBUL, 2021
 • PublicationMetadata only
  Sistematik İnsan Anatomisi Atlası
  (2020-01-01T00:00:00Z) Arifoğlu, Yasin; ARİFOĞLU, YASİN
 • PublicationMetadata only
  Türk genç yetişkin bireylerde üç boyutlu görüntüleme cihazı ile philtrum ve nostril-in sınıflandırılması
  (2021-02-12T00:00:00Z) Maral, Fatih; Arifoğlu, Yasin; MARAL, FATİH; ARİFOĞLU, YASİN
 • PublicationMetadata only
  Prometheus Anatomi Atlası, Cilt 1,Genel Anatomi ve Hareket Sistemi
  (2021-09-01T00:00:00Z) Arifoğlu, Yasin; ARİFOĞLU, YASİN