Person:
ARİFOĞLU, YASİN

Loading...
Profile Picture

Status

Organizational Units

Organizational Unit

Job Title

First Name

YASİN

Last Name

ARİFOĞLU

Name

Email Address

Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 10 of 57
 • Publication
  Fissura orbitalis superior-un mikro-anatomik özellikleri
  (2022-03-17T00:00:00Z) Maral, Fatih; Büyükmumcu, Mustafa; Arifoğlu, Yasin; Taştan, Ömer Alp; Doğancı, Özge Irmak; MARAL, FATİH; BÜYÜKMUMCU, MUSTAFA; ARİFOĞLU, YASİN
 • Publication
  GROSS ANATOMİ
  (2017-01-01) ARİFOĞLU, YASİN; ARİFOĞLU, YASİN
 • Publication
  Türkiye Populasyonunda Genç Yetişkin Bireylerde Dış Kulağın Morfometrik Analizi
  (2019-08-01) Arifoğlu, Yasin; MARAL, FATİH; ARİFOĞLU, YASİN
 • Publication
  EVALUATION OF THE FACIAL ARTERY IN TURKISH POPULATION WITH 3D CT ANGIOGRAPHY
  (2024-05-02) Taşçı A. K.; Meydan S.; Arifoğlu Y.; Balsak S.; Atasoy B.; Pasin Ö.; MEYDAN, SEDAT; ARİFOĞLU, YASİN; ATASOY, BAHAR; PASİN, ÖZGE
  TÜRK TOPLUMUNDA A. FACIALIS’İN ÜÇ BOYUTLU BT ANJİYOGRAFİ İLEDEĞERLENDİRİLMESİÖZETGiriş: A. facialis, çene ve yüz bölgesinin arteriyel beslenmesinden sorumlu ana damardır. Bu arterin varyatif seyrinin bilinmesi, yüz bölgesine yapılan intraarteriyel dolgu enjeksiyonu gibi klinik uygulamalar sonrası komplikasyonların önlenmesi açısından fazlaca önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Türk toplumunda 3D BT görüntülerinde a. facialis’in anatomisini incelemek ve yüz bölgesine yapılacak işlemlerde oluşabilecek komplikasyonlara karşı elde edilen veriler ışığında klinisyenlere kılavuz oluşturmaktır.Yöntem: Çalışmaya 18 ile 65 yaş arası 72 erkek, 38 kadın olmak üzere 110 birey dahil edildi. Çalışma olguları Fuji PACS’tan Syngo.via (software version syngo.via VB30A_HF06, Siemens, Germany) iş istasyonuna yüklendi. İncelenen BT Anjiyografi görüntüleri üzerinden a. facialis’e ait çeşitli parametreler değerlendirildi.Bulgular: A. facialis tipleri sağda 13 solda 5 adet tip 1, sağda 92 solda 87 adet tip 3, sağda 1 solda 1 adet tip 4 ve sağ tarafta 2 adet tip 5 tespit edildi. Tüm tiplerde sağ ve sol taraflar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,001). A. facialis’in ala nasi inferior’una, canthus medialis’e, orbita orta noktasına olan uzaklıkları ve arterin mandibuladan çıkış noktası ile comissura labiorum arasındaki mesafe ölçümlerinde sağ ve sol taraflarda anlamlı farklar gözlendi (p=0,042, p=0,010, p=0,005, p<0,001). Bununla beraber a. facialis’in sulcus nasolabialis’e göre seyri incelendi. Buna göre sağda 82 solda 77 medialde seyreden, sağda 13 solda 6 lateralde seyreden, sağda 7 solda 6 medialden laterale doğru, sağda 7 solda 8 lateralden mediale doğru geçen tip görüldü. Tüm tiplerde sağ ve sol taraflar arasında ve sağ-sol simetrileri arasında anlamlı farklar bulundu (p<0,001). Derinlik ölçümlerinde sulcus a. facialis’te deri-arter arası mesafe ve ala nasi’nin inferior’u seviyesinde kemik-arter arası mesafe sağ ve sol taraflar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,001, p=0,021).Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda a. facialis varyasyonlarının ve sıklıkla uygulama yapılan bölgelerdeki derinliğinin bilinmesi klinisyenlere işlem sırasında güvenlik sağlayacağı düşünülmektedir. Ek olarak derinlik ölçümlerinin radyolojik yöntemlerle yapılabilmesi kadavra çalışmaları için gereken sürenin minimum düzeye indirgenmesi açısından da değerlidir.Anahtar kelimeler: A. facialis, A. facialis tipleri, BT Anjiyografi, Sulcus nasolabialis, Derinlik
 • Publication
  Morphometric characteristics of caudal cranial nerves at petroclival region in fetuses
  (2016-06-01) Ozdogmus, Omer; Saban, Enis; ÖZKAN, MAZHAR; Yildiz, Sercan Dogukan; Cakmak, Ozgur; Sehirli, Umit; ARİFOĞLU, YASİN
  Morphometric measurements of cranial nerves in posterior cranial fossa of fetus cadavers were carried out in an attempt to identify any asymmetry in their openings into the cranium. Twenty-two fetus cadavers (8 females, 14 males) with gestational age ranging between 22 and 38 weeks (mean 30 weeks) were included in this study. The calvaria were removed, the brains were lifted, and the cranial nerves were identified. The distance of each cranial nerve opening to midline and the distances between different cranial nerve openings were measured on the left and right side and compared. The mean clivus length and width were 21.2 +/- A 4.4 and 13.2 +/- A 1.5 mm, respectively. The distance of the twelfth cranial nerve opening from midline was shorter on the right side when compared with the left side (6.6 +/- A 1.1 versus 7.1 +/- A 0.8 mm, p = 0.038). Openings of other cranial nerves did not show such asymmetry with regard to their distance from midline, and the distances between different cranial nerves were similar on the left and right side. Cranial nerves at petroclival region seem to show minimal asymmetry in fetuses.
 • Publication
  Genel Anatomi (Eczacılık Fakültesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi)
  (2014-09-01) ARİFOĞLU, YASİN; ARİFOĞLU, YASİN
 • Publication
  Diş Hekimliği Anatomi Atlası
  (2017-08-01) ARİFOĞLU, YASİN; ARİFOĞLU, YASİN
 • Publication
  Inferior Phrenic Arteries Originated from Celiac Artery with a Common Trunk
  (2013-11-01) ARİFOĞLU, YASİN; BALCIOĞLU, HÜSEYİN AVNİ; YILDIRIM, MEHMET; ARİFOĞLU, YASİN
 • Publication
  Her Yönüyle Nöroanatomi
  (2022-01-01T00:00:00Z) Arifoğlu, Yasin; ARİFOĞLU, YASİN
  İnsan vücudunu bilhassa sinir sistemini inceleyen anatomi, günümüzde teknolojinin de gelişmesi ile bambaşka bir görsel şölene dönüşmeye başlamıştır. Bilgisayar teknolojisindekiyenilikler ve üç boyutlu sanal görüntüler elde edilmesi ile öğrenimin kolaylaştırılması sağlanmıştır. -Her Yönüyle NÖROANATOMİ- hazırlanırken sıkıcılıktan uzak klinik bağlantılarlakonuların anlaşılmasını kolaylaştırmak ve mümkün olduğunca bol resim, çizim ve tablolarla daha renkli ve zevkli bir kitap ortaya konmaya çalışılmıştır.-Her Yönüyle ANATOMI- kitabında anlatılan -Sinir sistemi ve duyu organları- konuları burada daha geniş bir şekilde ele alınmış olup ilişkili yapılar bir araya getirilmiştir.Bu eser hazırlanırken; İstanbul Tıp Kitabevlerine ve İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin Telif haklarına sahip olduğu Anatomi atlasları ve kitaplarında yeralan şekiller, çekilen fotoğraflar ve kendi çizimlerimizle kitaba zengin bir görsellik kazandırılmaya çalışılmıştır ve kitap bu durumuyla -Atlas kitap- özelliğini taşımaktadır.Bazı spot bilgiler -tablo- halinde verilerek aranan bilgilere kolay ulaşılması sağlanmıştır. Ayrıca konuların son kısımlarında çok detaya kaçmadan -Klinik Bağlantı ve Yorumlar-kutucukları ile klinik ilişkinin kurulması hedeflenmiştir.Bu eser; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile sağlıkla ilgili tüm okul öğrencilerine, TUS, DUS ve EUS sınavına hazırlananlara,Yüksek lisans ve Doktora yapan akademisyenlere yönelik kaynak ve başvuru kitabı olarak hazırlanmıştır.