Person:
ERDOĞAN, ÖZCAN

Loading...
Profile Picture
Google ScholarScopusORCIDPublons
Status
Organizational Units
Job Title
First Name
ÖZCAN
Last Name
ERDOĞAN
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 8 of 8
 • PublicationMetadata only
  İstanbul’da Satılan Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalite ve Antibiyotik Dirençlerinin Belirlenmesi ve Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
  (2023-03-15) Güneş Bayır A.; Erdoğan Ö.; Güçlü D.; Özkan B.; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE; ERDOĞAN, ÖZCAN; GÜÇLÜ, DUYGU
  Ice cream is a kind of dessert consumed with various flavors. However, considering the nutrients of ice creams, it seems to be a good environment for the propagation of microorganisms. Therefore, it was aimed to determinate the microbiological quality of ice creams sold in the open according to Turkish Food Codex on Microbiological Criteria Regulation in this study. Microbiological quality of ice cream samples was evaluated in terms of public health risks and food unsafety which may occur during the production, storage and sales of ice creams. Seventy-five ice cream samples flavored with plain, fruit, and nuts were collected aseptically from 25 enterprises in Istanbul, Türkiye. The presence or absence and enumeration of Total Mesophilic Aerobic (TMA) bacteria, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus and Salmonella spp. were investigated using related media. The results were evaluated according to the Turkish Food Codex on Microbiological Criteria Regulation. S. aureus found in some ice cream samples was examined for antibiotic resistance against 7 different antibiotics. About a third of all ice cream samples (32%; n=8) from 25 enterprises were found as ‘safe’ in accordance with the Turkish Food Codex on Microbiological Criteria Regulation in terms of public health. The TMA bacteria was determined %88 (n=22) in plain ice creams, %64 (n=16) in fruit ice creams and %92 (n=23) in nuts ice creams. Enterobacteriaceae were found 40% (n=10) of plain ice creams, 12% (n=3) of fruits and 40% (n=10) of nuts. Multiple antibiotic resistance was determined for S. aureus in only one enterprises\"s nuts flavored ice cream. Salmonella spp. was not found in any of collected ice cream samples. Ice creams sold in the open was seen that the microbiological quality of less than half of the enterprises was not at the desired level. Possibly, the unhygienic conditions of production, transportation and sale are eroding the food safety of this delicious dessert. According to the findings of our study, the high prevalence of microbial contamination in ice cream sold in the open may poses a risk to public health. Keywords: Ice cream, microbiological quality, public health, food safety.
 • PublicationMetadata only
  Determination of Microbiological Quality of Ice Cream Sold in Istanbul and Their Evaluation in Terms of Public Health
  (2022-12-01) Güçlü D.; Güneş Bayır A.; Erdoğan Ö.; Özkan B.; GÜÇLÜ, DUYGU; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE; ERDOĞAN, ÖZCAN
 • PublicationMetadata only
  Yer Altı Maden İşçilerinin Afet Anında Hayatta Kalma ve İlk Yardım Bilgi Düzeyleri
  (2022-06-01) Gülser M.; Erdoğan Ö.; ERDOĞAN, ÖZCAN
 • PublicationMetadata only
  Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Etkileri
  (2022-10-21) Adıgüzel Y.; Erdoğan Ö.; ADIGÜZEL, YASEMIN; ERDOĞAN, ÖZCAN
  Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine EtkileriYasemin ADIGÜZEL[1], Özcan ERDOĞAN [2]ÖzKüresel ısınma ve iklim değişikliği, tüm canlıların geleceği için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Küresel ısınma, insanoğlunun doğal kaynakları bilinçsiz tüketimi sonucunda doğada atmosferik bozulmaların meydana gelmesidir. İnsanın, doğayı ihtiyaçları doğrultusunda değiştirme çabasının bir diğer sonucu ise iklim değişikliğidir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda; mevsimler eskiye oranla daha kurak geçmekte, su kaynakları azalmakta veya kurumakta, buzullar hızla erimekte, deniz seviyesinde yükselmeler görülmekte ve iklim ile ilgili yaşanan değişiklikler artmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonucunda yaşanan hava ve iklim olayları, su ve yiyecek kalitesinde, ekosistemde, tarımda, endüstride, enerji üretiminde ve tüketiminde, yerleşim yerlerinde ve ekonomide değişiklikler meydana gelmesine neden olarak sosyoekonomik, politik ve biyolojik kökenli sistemleri olumsuz etkilemektedir. Küresel ısınma ve iklim değişiklileri hem kronik hastalıkların seyrinde hem de bulaşıcı hastalıkların yayılmasında etkili olmaktadır. Biyolojik kökenli sorunlardan en önemlileri; bulaşıcı hastalık vektörlerinin ve alerjik polen türlerinin mevsimsel dağılımının değişmesi ve sıcaklık dalgalarından kaynaklı ölümlerin artmasıdır. İklimdeki değişiklikler patojenleri, vektörleri, konakçıları etkilediğinden mevcut bulaşıcı hastalıkların yapısı değişmekte ve yeni bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Vektörlerle taşınan hastalıkların yanı sıra iklim değişikliğinin dolaylı olarak kanserin, kalp damar hastalıklarının, gıdalarla taşınan hastalıklar ve yetersiz beslenmenin, astım ve solunum yolu hastalıklarının, akıl sağlığı ve strese bağlı hastalıkların ve nörolojik hastalıkların gelişimini etkileyebileceği bilinmektedir.Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi kapsamında küresel ısınmaya bağlı oluşan iklim değişiklikleri, enfeksiyon hastalıkları ve bu hastalıklarla iklim arasındaki ilişkinin güvenilir kaynaklar tarafından topluma aktarılması önemlidir. \"İklime Duyarlı Bulaşıcı Hastalıklar\"ı tanımlayan Küresel Hastalık Yükü çalışmaları ölüm oranlarını ve sağlığa etki eden risk faktörlerini açıklamaktadır. Bu verilerin sosyal medya ve kitle iletişim araçları kullanılarak topluma ulaştırılması sağlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, İklim Değişikliği, Sağlık, Enfeksiyon Hastalıkları, Kronik Hastalıklar. [1] Arş. Gör, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul-TÜRKİYE [2] Dr. Öğr. Üyesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul-TÜRKİYE
 • PublicationMetadata only
  Evde Bakım Hemşirelerinin Çalışan Güvenliği: Çalışma Ortamı Ve Mesleki Riskler
  (2022-06-13) Kurtulmuş Ş.; Yılmaz İ.; Adıgüzel Y.; Erdoğan Ö.; ADIGÜZEL, YASEMIN; ERDOĞAN, ÖZCAN
 • PublicationMetadata only
  Investigation of the Relationship Between Nurses' Burnout Levels and Caring Behaviors During the COVID-19 Pandemic
  (2023-12-01) Dost A.; Özsoy Durmaz M.; Erdoğan Ö.; DOST, AYŞE; ERDOĞAN, ÖZCAN
 • PublicationMetadata only
  Resilience of hospital in disaster.
  (2023-12-01) Kazancıoğlu R.; Erdoğan Ö.; KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA; ERDOĞAN, ÖZCAN
 • PublicationMetadata only
  İstanbul Piyasasında Açıkta Satışa Sunulan Dondurmalarda Listeria monocytogenes Varlığının ve Antibiyotik Direncinin İncelenmesi
  (2023-12-01) Güneş Bayır A.; Erdoğan Ö.; Güçlü D.; Özkan B.; GÜNEŞ BAYIR, AYŞE; ERDOĞAN, ÖZCAN; GÜÇLÜ, DUYGU