Person:
HOSSEINZADEH GHADIM, MANDANA

Loading...
Profile Picture
Status
Kurumdan Ayrılmıştır
Organizational Units
Job Title
Last Name
HOSSEINZADEH GHADIM
First Name
MANDANA
Name
Email Address
Birth Date

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
 • PublicationMetadata only
  Management of Patients with Gastrointestinal Hemorrhage While Receiving Warfarin: Vitamin K, Prothrombin Complex Concentrates and Others
  (2020-03-01T00:00:00Z) Hosseınzadeh Ghadım, Mandana; Yılmaz, Ebru; Yeniocak, Selman; Afacan, Göksu; Metin, Hüseyin; HOSSEINZADEH GHADIM, MANDANA; METİN, HÜSEYİN
 • PublicationMetadata only
  KARDİYOVASKULER HASTALIK VE COVID-19: NE DEĞİŞTİ?
  (2020-09-01T00:00:00Z) Hosseınzadeh Ghadım, Mandana; Yeniocak, Selman; Özkaya, Bilgen; Alpar, Suleyman; Metin, Hüseyin; HOSSEINZADEH GHADIM, MANDANA; METİN, HÜSEYİN
  Kardiyovaskuler hastalık (KVH) dünyada hala morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir. Ancak 2019 sonundan beri tüm dünyanın ilgi odağı olan COVID-19 pandemisi ile bu konu farklı bir önem kazanmıştır. KVH varlığı COVID-19’un daha şiddetli geçirilmesine ve ölüm olasılığının artmasına yol açmaktadır. KVH dışında da COVID-19 miyokard hasarına yol açmakta ve bu da mortalite ve morbiditeye katkıda bulunmaktadır. Diğer önemli bir nokta ise hem hastane öncesi hem de hastanede sağlık bakımının vurgusu COVID-19’da olduğundan KVH ve diğer kardiyak olgular her zaman alabildikleri bakım düzeyinin uzağında kalmışlardır. Salgının hızla kaybolmayacağı ortaya çıktığından sağlık hizmetlerinde farklı bir organizasyona gidilmesi gerekebilecektir. Bu yazımızda COVID-19 pandemisi koşullarında, hem bu hastalığa bağlı görülebilen KVH, miyokard hasarı ve diğer kardiyak hastalıkları, hem de pandeminin kardiyak hastaların bakım süreçlerine etkisini irdelemeyi amaçladık.
 • PublicationMetadata only
  KARDİYOVASKÜLER HASTALIK VE COVİD -19 : NE DEĞİŞTİ ?
  (2020-09-01T00:00:00Z) Karcıoğlu, Özgür; Hosseınzadeh Ghadım, Mandana; Yeniocak, Selman; Alpar, Süleyman; Metin, Hüseyin; HOSSEINZADEH GHADIM, MANDANA