Goal:
17 - Amaçlar için Ortaklıklar

Loading...
Project Logo
Description
Amaçlar için Ortaklıklar Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak. Hedefler, tüm hedefleri başarmak üzere ulusal planları desteklemek suretiyle Kuzey-Güney ve Güney-Güney işbirliğini artırma amacını güdüyor. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin ihracatını artırmalarına destek verilmesi, adil ve açık, herkesin yararına olan, evrensel kurallara dayalı ve hakkaniyetli bir ticaret sistemini oluşturmanın unsurlarıdır.

Publication Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
 • PublicationMetadata only
  Akıllı Depolama Sistemleri
  (Paradigma Yayınları, 2022-11-01) Toker K.; Görener A.; TOKER, KEREM
 • PublicationMetadata only
  Non-profit Organizations: A Path for Social Economy
  (Istanbul University Publication, 2023-02-01) Toker K.; TOKER, KEREM
  The structural basis of the social economy is non-profit organizations. Therefore, understanding the structure and management principles of non-profits is essential to create a global economy based on solidarity. However, despite the critical importance and role of non-profit organizations, studies on non-profit organizations are not holistic from a managerial perspective. For this reason, a holistic approach that covers all economic, political, and social components is needed when analyzing the social economy and NPOs Toward this aim, in this section, nonprofits are examined based on their organizational structure and management principles. This examination will compare for-profit and non-profits organizations’ mission, organizational structure, performance criteria, etc. The lack of profit in non-profit organization’s (NPO) mission stands out as the most crucial difference that shapes their management characteristics and organizational structure.Keywords: Social Organizations, Social Economy, Organizational Structure, Non-profit Organizations
 • PublicationMetadata only
  Akademik Bilgi Merkezlerinde Kurumsal Bilgi Yönetimi ve Sürdürülebilirlik İlişkisi
  (Nobel Yayınevi, 2023-12-01) Yalçınkaya Ö.; YALÇINKAYA, ÖZLEM