Publication:
Düşük yoğunluklu kemik tipinde farklı implantyerleştirme işlemlerinin primer stabilite üzerine etkisininincelenmesi: Ex- vivo çalışma / The effects of different implantation procedures on primarystability in low density bone

dc.contributor.advisorALKAN, BANU ARZU
dc.contributor.authorBIÇAKCI, EMİNE SERRA
dc.date.accessioned2023-07-27T13:39:41Z
dc.date.available2023-07-27T13:39:41Z
dc.descriptionAdditional approaches are required for dental implant therapy in the maxillary posterior region with low bone density and insufficient alveolar bone height. In recent years, different implant treatments have emerged as an alternative to invasive surgical procedures. The purpose of our study is to examine the effects of different implant applications on primary stability in bone with low density on an ex-vivo model. 108 short (6mm) and standard (10mm) length implants with a diameter of 4.1 mm were placed in fresh sheep iliac bones. There are six study groups; Group I: standard length / axial position, Group II: standard length / 30 ° angular position, Group III: standard length/undersized implant cavity preparation, Group IV: bicortical application with osteotome , Group V: short/ axial position, Group VI: short/ undersized cavity preparation. The highest insertion torque values (ITVs) during the placement of the implants and the implant stability quotient (ISQ) values immediately after insertion were recorded. The insertion torque values (ITVs) of standard length implants placed in undersized cavity were higher than those of short implants (p = 0.008). Standard length implants have higher ISQ values than short implants regardless of the insertion methods. (Group V- I, II, III, IV: p= 0,000, Group VI- I, II, III: p= 0,000, Group IV-VI: p= 0,003). Standard implants placed at an angle of 30 ° have higher ITVs and ISQ values than those of short implants placed in axial position ( ITV: Group II- V: p= 0,000, ISQ Group II- V, II- VI: p= 0,000 ). The results of our study have shown that standard length implants are more advantageous than short implants, and the angled placement of implants is more advantageous than the use of short implants and bicortical implant applications in providing primary stability. There was no statistically significant difference between the ISQ values of the standard length (10 mm) implant groups.(p 0,005) When short implants (6 mm) were considered, it was found that,the preparation of undersized cavity resulted in statistically significant difference in ISQ values compared to standard cavity preparation.(Grup V- VI: p= 0,024) The comparison of ISQ values of short and standard length implants revealed that, the mean ISQ values of the standard length implants were statistically significantly higher than those of short implants (Group I, II, III, IV - V: p= 0,000; Group I, II, III - VI: p= 0,000; Group IV- VI: p= 0,003). The implants placed with bicortical approach using osteotome showed statistically significantly lower ITVs compared to the angled implants and implants placed in a undersized cavity (Group II- IV: p= 0,034, Group III- IV: p =0,000). The ITVs of short implants placed in an undersized cavity were significantly higher than those of short implants placed using standard surgical procedures. (Group V-VI: p= 0,011) When the mean ITVs of the short and standard length implant groups were compared, 6 mm implants placed in undersized cavity showed statistically significantly lower values than those of 10 mm implants placed with the same preparation method.( Group III- VI: p= 0,008) Within the limits of this study, it has been observed that undersized cavity preparation is important for primary stability in the short dental implant applications in regions with low bone density. It may be considered that angled implants may be a better alternative to transcrestal approach in providing primary stability. Keywords: Insertion Torque Value, Implant Stability Quotient, Low Bone Density, Short Implant, Angled Implant.
dc.description.abstractDüşük kemik yoğunluğu ve yetersiz alveoler kemik yüksekliği görülen posterior maksiller bölgedeki dental implant uygulamalarında ilave yaklaşımlar gerekmektedir. Son yıllarda invaziv cerrahi işlemlere alternatif olarak farklı implant uygulamaları gündeme gelmiştir. Çalışmamızın amacı, ex- vivo model üzerinde düşük yoğunluğa sahip kemikte farklı implant uygulamalarının primer stabilite üzerine etkilerini incelemektir. Taze koyun iliak kemiklerine 4,1 mm çapında kısa (6mm) ve standart (10mm) uzunlukta 108 adet implant yerleştirilmiştir. Altı çalışma grubu bulunmaktadır; Grup I: standart uzunluk / aksiyel pozisyon, Grup II: standart uzunluk / 30° açılı pozisyon, Grup III: standart uzunluk / implantın çapından dar kavite hazırlığı, Grup IV: standart uzunluk / osteotom kullanılarak bikortikal uygulama, Grup V: kısa / aksiyel pozisyon, Grup VI: kısa / implantın çapından dar kavite hazırlığı. İmplantların yerleştirilme sırasındaki en yüksek yerleştirme torku (YT) değeri ve yerleştirildikten hemen sonraki implant stabilite katsayısı (İSK) değerleri kaydedilmiştir. Çapından dar kaviteye yerleştirilen standart uzunluktaki implantların YT değerleri kısa implantlarınkinden daha yüksektir (p = 0.008). Standart uzunluktaki implantlar, yerleştirme metotlarından bağımsız olarak kısa implantlardan daha yüksek İSK değerlerine sahiptir . (Group V- I, II, III, IV: p= 0,000, Group VI- I, II, III: p= 0,000, Group IV-VI: p= 0,003). 30° açılı pozisyonda yerleştirilen standart implantların YT ve İSK değerleri aksiyel pozisyonda yerleştirilen kısa implantlarınkinden daha yüksektir. (YT: Grup II- V: p= 0,000, İSK Grup IIV, II- VI: p= 0,000). Çalışmamızın sonuçları, primer stabilitenin sağlanmasında standart uzunluktaki implantların kısa implantlara, implantların açılı olarak yerleştirilmesinin ise kısa implant kullanımı ve bikortikal implant uygulamasına göre daha avantajlı olduğunu göstermiştir. Standart uzunluktaki (10 mm) implant gruplarının İSK değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir.(p>0,005) Kısa implant (6 mm) grupları incelendiğinde, implantın çapından dar kavite hazırlığının, standart kavite hazırlığına göre İSK değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farka neden olduğu bulunmuştur.(Grup V- VI: p= 0,024) Kısa ve standart uzunlukta implantların İSK değerleri karşılaştırması, standart uzunluktaki implant gruplarının İSK değeri ortalamalarının kısa implant gruplarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğunu ortaya koymuştur. (Grup I, II, III, IV - V: p= 0,000; Grup I, II, III - VI: p= 0,000; Grup IV- VI: p= 0,003). Standart uzunluktaki implant gruplarında osteotomla bikortikal yaklaşımla yerleştirilen implantlar, açılı implantlar ve çapından dar kaviteye yerleştirilen implantlara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük YT değerleri göstermiştir. (Grup II- IV: p= 0,034, Grup III- IV: p =0,000) Kısa implant gruplarında ise çapından dar kaviteye yerleştirilen implantlar diğer gruba göre anlamlı derecede daha yüksektir. (Grup V-VI: p= 0,011) Kısa ve standart uzunlukta implant gruplarının ortalama YT değerleri kıyaslandığında implantın çapından dar kavite hazırlığı yapılan 6 mm implantlar, aynı yöntemle yerleştirilen 10 mm implantlardan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük değerler göstermiştir.( Grup IIIVI: p= 0,008) Bu çalışmanın sınırları dahilinde, düşük kemik yoğunluğuna sahip bölgelerdeki kısa implant uygulamalarında implantın çapından daha dar kavite hazırlığı yapılmasının primer stabilite için önemli olduğu görülmüştür. Açılı implantların, primer stabilitenin sağlanmasında osteotomla transkrestal yaklaşıma göre daha iyi bir alternatif olduğu düşünülebilir. Anahtar Kelimeler: Yerleştirme torku değeri, İmplant Stabilite Katsaysısı, düşük kemik Yoğunluğu, kısa implant, açılı implant
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/38431
dc.language.isotr
dc.titleDüşük yoğunluklu kemik tipinde farklı implantyerleştirme işlemlerinin primer stabilite üzerine etkisininincelenmesi: Ex- vivo çalışma / The effects of different implantation procedures on primarystability in low density bone
dc.typeThesis
dspace.entity.typePublication
local.thesis.programnameDiş Hekimliği Fakültesi / Periodontoloji Ana Bilim Dalı
local.thesis.term2020
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
760169.pdf
Size:
2.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: