Publication:
Fluorid içerikli üç farklı restoratif materyalin başlangıç çürükleri üzerindeki etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi / In vitro evaluation of effectiveness of three different fluoride-releasing restorative materials on initial enamel caries

Loading...
Thumbnail Image
Date
Authors
Authors
ÖZVEREN, NESLİHAN
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue

Metrics

Search on Google Scholar

Abstract
Bu in vitro çalışmada, fluorid içeriği bilinen RMCİS (rezin içerikli cam iyonomer), giomer ile piyasaya yeni sürülmüş cam karbomerin başlangıç çürük lezyonları üzerindeki etkilerinin yüksek karyojenik ağız ortamı taklit edilerek değerlendirilmesi amaç edinildi. Fluorid içerikli bu restoratif materyallerin belirtilen re-şarj özellikleri sebebiyle fluorid içerikli diş macunu ilave edilerek demineralizayonu önleyici etkinlikleri değerlendirildi. Çalışmada 60 adet çürüksüz daimi molar diş kullanıldı. 60 adet molar diş su soğutmalı kesme cihazı çift taraflı kesen elmas ince bıçak kullanılarak mesiodistal yönde ikiye ayırıldı. Dişlerin bukkal ve lingual parçalarından 5 mm en, 5 mm boy ve 2 mm kalınlık olacak şekilde dikdörtgenler prizması halinde bloklar hazır hale getirildi. 120 adet numune akriliğe gömüldü. 60 adet örnek mikrosertlik analizi için ayrılırken geri kalan 60 örnek ise SEM-EDS analizi (Scanning Electron Microscopy with X-ray Microanalysis) için ayrıldı. Demineralize solüsyon ile başlangıç çürüğü oluşturulan mine blokları daha sonra yüksek karyojenik ağız ortamının in vitro koşullarda taklit edildiği pH siklusa tabi tutuldu. RMCİS, giomer ve cam karbomer restoratif materyaller kullanılarak oluşturulmuş üç ana grubumuz pH siklus aşamasında ikişer alt gruba ayrılarak fluorid içerikli macun solüsyonunda bekletilen gruplar oluşturuldu. Restoratif materyal çevresindeki sağlam minede, başlangıç mine çürüğü oluşturulduktan sonra çürük minede ve pH siklus sonrası çürük minede mikrosertlik ve mineral analizleri yapıldı. İki analiz çeşidi sonuçları çoğunlukla paralellik göstermiştir. RMCİS ve cam karbomerin pH siklus esnasında fluorid içerikli macunlu solüsyonda bekletilmiş grupları diğer tüm gruplara göre demineralizasyonu önleyici etkinlikleri anlamlı derecede daha iyi bulunmuştur. Giomerin pH siklus esnasında fluorid içerikli macunlu solüsyonda bekletilmiş ve bekletilmemiş grupları, karşılaştırmalar içinde düşük veriler göstermesi sebebiyle demineralizasyonu önleyici etkinlikleri diğer restoratif materyallere göre daha zayıf kaldığı söylenebilir.
Description
In this in vitro study, the protective effects of restorative materials with known flouride content, RMGIC (resin-modified glass ionomer sement) giomer, and glass carbomer which is recently put on the market on artificial initial caries lesions in simulated highly cariogenic oral environment were evaluated. Considering announced re-charge capabilities of these flouride containing restorative materials, flouridated toothpaste applicated in some groups and anti-demineralising effect also evaluated. 60 sound permanent molar teeth used in the study. These teeth were cut in mesiodistal direction using diamond saw blade wtih watercooling. Rectangular prisms of 5mm-5mm-2mm were prepared using buccal and lingual segments. These obtained 120 specimens were embedded in acrilic blocks. 60 specimens were used for microhardness analysis, and rest used for SEM-EDX analysis (Scanning Electron Microscopy with X-ray Microanalysis). Artificial initial caries lesions were created using demineralising solutions and then enamel blocks were exposed to in vitro pH cycling system simulating highly cariogenic oral environment. Just before pH cycling exposure the three main groups were each divided in two subgroups one with no additional application and the other with fluoridaded toothpaste application. Microhardness and mineral analyses were performed on enamel surrounding restorative materials at three different times during the experiment, first at the beginning of the experiment, then after creation of artificial early caries lesions and finally after pH cycling. Microhardness and SEM-EDX analyses showed results that were in concordance mostly. During pH cycle model fluoridated toothpaste added groups of RMGIC and glass carbomer were significantly better in anti-demineralising effect in comparision to other groups. Both giomer groups represented lower datas so it may be stated that giomer has lower anti-demineralising effect in comparision to the other restorative materials.
Keywords
Citation
Page Views

7

File Downloads

26

Sustainable Development Goals