Publication:
Caıro tip 2 ve tip 3 lokalize diş eti çekilmelerinde uygulanan sdg operasyonlarında konvansiyonel ve modifiye askı sütur tekniklerinin karşılaştırılması / Comparison of conventional and modified sling suture techniques in FGG operations with cairo TYPE 2 and TYPE 3 localized gingival recessions

dc.contributor.advisorGÜNPINAR, ŞADİYE
dc.contributor.authorSHAKILIYEVA, SANUBAR
dc.date.accessioned2023-07-29T06:50:28Z
dc.date.available2023-07-29T06:50:28Z
dc.descriptionThe aim of this study is to investigate the effects of conventional suture (CS) and modified sling suture (MSS) techniques, applied in free gingival graft (FGG) operations using gingival unit graft (GUG) and conventional graft (CG) techniques, on clinical parameters and graft sizes. 52 individuals having CAIRO Type 2 (RT2) and Type 3 (RT3) gingival recessions in their mandibula anterior region were divided into four groups as a) GUG+MSS (n=13), b) GUG+CS (n=13), c) CG+MSS (n=13) and d) CG+CS (n=13). Keratinized gingival width (KGW), keratinized gingival thickness (KGT), relative gingival recession height (rGRH), and relative vestibule depth (rVD) measurements were recorded using a digital caliper and UNC 15 periodontal probe. Dimensional changes of the graft was determined by measuring the surface area (GSA) of the graft during the healing period using ImageJ software. All measurements were repeated at baseline, 1st and 3rd months. It was determined that the increase in KGW in the 1st and 3rd month compared to the baseline in GUG+CS group was significantly higher than GUG+MSS group (p<0.05). Baseline KGT was significantly higher in the GUG+MSS group compared to the CG+MSS and CG+CS groups (p<0.05), on the other hand, the change (Δ) in the KGT levels in the evaluated time periods was not statistically significant between the groups (p>0.05). When ΔGSA (mm2) and ΔGSR (%) values were compared between the groups, it was determined that the amount of decrease in the 1st and 3rd month compared to baseline in the KG+MAS group was found to be significantly higher than the GUG+MSS and GUG+CS groups (p< 0.05). ΔrGRH and ΔrVD measurements were not different between groups (p>0.05). Within the limits of this study, it can be concluded that keratinized gingiva can be obtained successfully either with GUG or CG techniques in FGG operations, on the other hand, regardless of the suture technique used, the graft obtained with the GUG technique showed less dimensional graft shrinkage. Keywords: Free gingival graft, Gingival unit graft, Modified sling suture, Shirinkage
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, serbest diş eti grefti (SDG) operasyonlarında uygulanan gingival ünite grefti (GÜG) ve konvansiyonel greft (KG) tekniklerinde kullanılan konvansiyonel sütur (KS) ve modifiye askı sütur (MAS) tekniklerinin klinik parametreler ve greft boyutlarına olan etkisinin incelenmesidir. Alt çene kesici dişlerinde CAIRO Tip 2 (RT2) ve Tip 3 (RT3) diş eti çekilmelerine sahip 52 birey; a) GÜG+MAS (n=13), b) GÜG+KS (n=13), c) KG+MAS (n=13) ve d) KG+KS (n=13) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Tüm bireylerde keratinize diş eti genişliği (KDG), keratinize diş eti kalınlığı (KDK), rölatif diş eti çekilme yüksekliği (rDÇY) ve rölatif vestibül derinlik ölçümleri dijital kumpas ve UNC 15 periodontal sond kullanılarak kaydedildi. İyileşme dönemindeki greftin yüzey alanı (GYA) ImageJ programı ile ölçülerek greft boyutlarındaki değişim belirlendi. Tüm ölçümler başlangıç, 1. ve 3.ayda tekrarlandı. GÜG+KS grubunda 1.ay ve 3.ay değerlerinde başlangıç değerlere göre görülen KDG artışının GÜG+MAS grubundan anlamlı şekilde yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Başlangıç KDK değerlerinin, GÜG+MAS grubunda, KG+MAS ve KG+KS gruplarına göre anlamlı yüksek olduğu (p<0.05), diğer taraftan, değerlendirilen zaman dilimlerindeki KDK düzeylerindeki değişimin (Δ) gruplar arasında anlamlı olmadığı belirlendi (p>0.05). ΔGYA (mm2) ve ΔGYA (%) değerleri gruplar arasında karşılaştırıldığında, KG+MAS grubunda 1.ay ve 3.ay değerlerindeki başlangıç değerlerine göre görülen düşüş miktarının, GÜG+MAS ve GÜG+KS grubundan anlamlı şekilde yüksek olduğu tespit edildi (p<0.05). ΔrDÇY ve ΔrVD ölçümleri ise gruplar arasında farklı değildi (p>0.05). Bu çalışmanın sınırları dahilinde, SDG operasyonlarında, GÜG ve KG teknikleri ile başarılı bir şekilde keratinize diş eti elde edilebildiği, diğer taraftan, kullanılan sütur tekniğinden bağımsız olarak GÜG tekniği ile elde edilen greftin boyutsal olarak daha az büzülme gösterdiği sonucuna varılabilir. Anahtar Kelimeler: Büzülme, Gingival Ünite Grefti, Modifiye Askı Sütur, Serbest Dişeti Grefti
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12645/38438
dc.language.isotr
dc.titleCaıro tip 2 ve tip 3 lokalize diş eti çekilmelerinde uygulanan sdg operasyonlarında konvansiyonel ve modifiye askı sütur tekniklerinin karşılaştırılması / Comparison of conventional and modified sling suture techniques in FGG operations with cairo TYPE 2 and TYPE 3 localized gingival recessions
dc.typeThesis
dspace.entity.typePublication
local.thesis.programnameDiş Hekimliği Fakültesi / Periodontoloji Ana Bilim Dalı
local.thesis.term2023
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
794657.pdf
Size:
2.14 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: