Research Project:
Yeni tiyofen-2-karboksihidrazid türevlerinin sentezi ve in-siliko biyolojik aktivite profilleri ve in-vitro sitotoksisitelerinin araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20230212
Authors
Person
ŞENOL, HALIL
Person
DAĞ, AYDAN
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Eczacılık
Meslek Bilimleri
Farmasötik Kimya
Sağlık Bilimleri
Pharmacology and Therapeutics
Professional Sciences
Pharmaceutical Chemistry
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Farmakoloji ve Toksikoloji
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
PHARMACOLOGY & PHARMACY
Farmakoloji
Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık (çeşitli)
Genel Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık
Farmakoloji (tıbbi)
İlaç Rehberleri
Yaşam Bilimleri
Pharmacy
Pharmacology
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)
General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
Pharmacology (medical)
Drug Guides
Life Sciences