Research Project:
Çift ve Tek Karbonlu Yağ Asitleri Taşıyan Yeni Oleanan ve Ursan Türevi Triterpenlerin Sentezi ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
4.2019/21
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Farmasötik Kimya
Organik Kimya
Pharmaceutical Chemistry
Organic Chemistry
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Kimya
Farmakoloji ve Toksikoloji
KİMYA, ORGANİK
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
CHEMISTRY
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
CHEMISTRY, ORGANIC
PHARMACOLOGY & PHARMACY