Research Project:
Özgün İlaç Keşfi, İlaç Geliştirilmesi ve İstanbul İlaç Sektörü’ne Bilgi ve Teknoloji Aktarma Amaçlı Bir Teknoloji Merkezi ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ağının Kurulması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
İSTKA; İTAM Projesi
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Eczacılık
Eczacılık Teknolojisi
Diğer
Health Sciences
Pharmacology and Therapeutics
Pharmaceutics Technology
Other
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Farmakoloji ve Toksikoloji
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Life Sciences (LIFE)
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
PHARMACOLOGY & PHARMACY