Research Project:
Etanoik asit türevi non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların yeni tiyadiazol üre türevlerinin sentezi ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
11.2018/10
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Eczacılık
Meslek Bilimleri
Farmasötik Kimya
Health Sciences
Pharmacology and Therapeutics
Professional Sciences
Pharmaceutical Chemistry
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Farmakoloji ve Toksikoloji
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Life Sciences (LIFE)
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
PHARMACOLOGY & PHARMACY