Research Project:
Akut batına neden olan hastalıklarda, oksidatif stres parametreleri, trikarboksilik asit siklusu enzimleri ve eser element seviyelerinin birbirleri ile olan ilişkisinin araştırılması.

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
ABC111
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Anatomi
Medicine
Health Sciences
Fundamental Medical Sciences
Human Anatomy
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Klinik Tıp
Biyoloji ve Biyokimya
ANATOMİ VE MORFOLOJİ
TIP, GENEL & DAHİLİ
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
CLINICAL MEDICINE
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY
ANATOMY & MORPHOLOGY
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
Genel Sağlık Meslekleri
Patofizyoloji
Temel Bilgi ve Beceriler
Değerlendirme ve Teşhis
Dahiliye
Aile Sağlığı
Tıp (çeşitli)
Genel Tıp
General Health Professions
Pathophysiology
Fundamentals and Skills
Assessment and Diagnosis
Internal Medicine
Family Practice
Anatomy
Medicine (miscellaneous)
General Medicine