Research Project:
Sıçanlarda Dimetilasetamid'in Beyinde Radyolojik Etkilerinin Araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20230610
Authors
Person
GÖNCÜ, BEYZA SERVET
Publications
Organizational Units
Description
İnsanlarda kısa süreli de olsa maruziyeti halinde ilkin halüsinojenik etkisi olduğu bilinen ve ilerleyen dönemde, moleküler etiyopatogenezi net olarak aydınlatılmamış olsa da makro ölçekte gerçekleştirilen beyin görüntüleme sonuçlarına göre anormal değişiklilere neden olduğu bilinen \"Dimetilasetamid\" maddesinin özellikleri deneysel hayvan modeli yardımıyla incelenecektir. Görüntüleme ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek genetik çalışma ile de daha önce literatürde bildirilmemiş olan, dimetilasetamid’in neden olduğu moleküler değişimler tespit edilecektir.
The properties of the substance \"Dimethylacetamide,\" which is known to have a hallucinogenic effect in humans even if it is exposed for a short time and which is known to cause abnormal changes according to the neuroimaging results performed at the macro scale, will be examined with the help of an experimental animal model in the future. However, its molecular etiopathogenesis has not been clarified with the gene expression study to be carried out simultaneously with the imaging. Hence, the molecular changes caused by dimethylacetamide, which have not been reported in the literature, will be detected.
Keywords
Yaşam Bilimleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Nörobiyoloji
Temel Bilimler
Life Sciences
Molecular Biology and Genetics
Neurobiology
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
HÜCRE BİYOLOJİSİ
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
CELL BIOLOGY
Moleküler Biyoloji
Hücre Biyolojisi
Multidisipliner
Molecular Biology
Cell Biology
Multidisciplinary