Research Project:
1. Dental Volümetrik Tomografinin Oluşturduğu Genetik Hasar Üzerinde Propolisin Radyoprotektif Etkisinin İncelenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
11.2019/3
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Diş hekimliğinde dental volumetrik tomografi (DVT) teşhis aracı olarak sık kullanılan bir cihazdır. Çalışma prensibi olarak X ışını kullanıldığı için tarama esnasında hastalar belirli bir radyasyon dozuna maruz kalmaktadır. Literatürde DVT cihazlarının vermiş olduğu radyasyon dozlarının hücresel düzeyde DNA hasarına neden olduğu ortaya koyulmuştur (1, 2, 3). Propolis doğal bir arı ürünüdür ve içeriğindeki flavanoidler sayesinde iyonize radyasyonun hücredeki genetik hasarına karşı radyoprotektif etki gösteren bir birleşim olduğu literatürde bulunmaktadır (4, 5, 6, 7, 8, 9).İyonize radyasyon veren uygulamalardan önce profilaktif propolis kullanımının canlının genetik materyali (DNA) üzerindeki radyoprotektif özelliğini karşılaştırılarak değerlendirilmesi için bu çalışma tasarlanmıştır.
Keywords
Sağlık Bilimleri
Diş Hekimliği
Klinik Bilimler
Oral Diagnoz ve Radyoloji
Health Sciences
Dentistry
Clinical Sciences
Oral Diagnosis and Radiology
Klinik Tıp (MED)
Klinik Tıp
DİŞ HEKİMLİĞİ, ORAL CERRAHİ VE TIP
Clinical Medicine (MED)
CLINICAL MEDICINE
DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
Orthodontics
Oral Surgery
Dentistry (miscellaneous)
Dental Hygiene
Periodontics
Dental Assisting
General Dentistry