Research Project:
Tolüen maruziyeti sonucu beyin dokusunda oluşabilecek hasara karşı timokinon ve kafeik asit fenil ester’xxin koruyucu etkilerinin araştırılması

Loading...
Project Logo

Contributors

Funders

ID

12.2015/18

Authors

Publications

Organizational Units

Description

Tolüen petrolün doğal bir bileşeni olup endüstride çok sık kullanılan bir maddedir. Benzin, tutkal, boya ve boya incelticiler gibi birçok bileşen içerisinde bulunur. Bu maddeler ile ilgili sahalarda çalışan kişilerde çok fazla miktarda tolüen maruziyeti görülür. Ayrıca tolüenin kolay elde edilmesi ve keyif verici bir madde olması nedeni ile bağımlılığı ve kötüye kullanımı da oldukça sıktır. Toluen en kolay ve en sık solunum yoluyla vücuda alınır. Kandaki konsantrasyonuna bağlı olarak komaya kadar varabilen klinik tablolara neden olabilir. Başta merkezi sinir sistemi olmak üzere tüm vucudumuzda çok ciddi hasarlara sebep olabilir. Sıçanlar üzerinde yapılması planlanan bu deneysel çalışmanın amacı; solunum yolu ile vücuda alınan toluenin beyin fonksiyonlarında hayati öneme sahip merkezler üzerinde oluşturduğu hasarı immünohistokimyasal, histolojik ve biyokimyasal düzeylerde araştırılmasıdır. Biyokimyasal, histolojik ve immünohistokimyasal düzeylerde yapılacak olan bu deneysel çalışmada, tolüenin merkezi sinir sistemi üzerinde oluşturabilecek toksik etkileri detaylı olarak incelenecektir. Dolayısıyla, tolüenin davranış, şahsiyet, yakın ve uzak hafıza, denge ve motor hareketlerin koordinasyonu gibi birçok hayati fonksiyon üzerine olan etkileri de araştırılacaktır. Böyle bir çalışmanın yapılması ve sonuçlarının kamuoyuna iletilmesi, Üniversitemiz ve Tıp Fakültemizin gelişimi ve isminin her türlü bilimsel platformda duyurulması açısından da oldukça önemlidir.

Keywords

Tıp
Sağlık Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Anatomi
Medicine
Health Sciences
Fundamental Medical Sciences
Human Anatomy
Klinik Tıp (MED)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Klinik Tıp
Biyoloji ve Biyokimya
TIP, GENEL & DAHİLİ
ANATOMİ VE MORFOLOJİ
Clinical Medicine (MED)
Life Sciences (LIFE)
CLINICAL MEDICINE
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
ANATOMY & MORPHOLOGY