Research Project:
1,2,4-triazol-3-on Halkası İçeren Yeni (tiyo)semikarbazid Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Trosinaz Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Incelenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
216Z086
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Eczacılık
Health Sciences
Pharmacology and Therapeutics
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Farmakoloji ve Toksikoloji
Life Sciences (LIFE)
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY