Research Project:
Ratlarda Pentilentetrazol ile Oluşturulan Deneysel Epilepsi Modelinde Nigella sativa’nın Kan ve Beyin Oksidatif Stres, Apoptozis, Genotoksisite ve DNA Hasarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
6.2013/8
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Yaşam Bilimleri
Diğer
Temel Bilimler
Life Sciences
Other
Natural Sciences
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
GELİŞİMSEL BİYOLOJİ
Life Sciences (LIFE)
MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
DEVELOPMENTAL BIOLOGY