Research Project:
B12 vitamini eksikliği tanısı konulan çocuk hastalarda tedavi öncesi ve sonrası B12 vitamini, folat, homosistein, total-nativ thiol ve oksidatif stres durumunun ve mononükleer lökosit DNA hasarı düzeylerinin araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
5.2016/12
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)