Research Project:
Mikroenkapsülasyon Yöntemi İle Hücre Transplantasyon İn vitro Çalışması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
3.2015/19
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Hiperparatiroidizm (HPT) toplumda sık görülen bir endokrin bozukluk olup, bir veya daha fazla bezde şef hücrelerden parathormon (PTH) sentez ve salınmasında artışla karakterizedir. Hiperparatiroidizme oral ilaç kullanımının yanında alternatif tedavi olarak hücre transplantasyonu yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda paratirodektomi sonrası hastalardan alınan paratiroit dokusundan hücre izolasyonu yapılarak allotransplantasyon ya da ototransplantasyon sonrası hastalarda parathormon seviyesi artmıştır. Hücre transplantasyon sonrası parathormon seviyesi yaklaşık 6 ay kadar yükseldiği daha sonra tekrardan seviyenin düştüğü görülmüştür. Karaciğer hücre transplantasyonu ve retinitis pigmentinotis tedavisindeki hücre transplantasyonu çalışmalarında, mikroenkapsülasyon tekniği ile hücrelerin vücutta daha iyi korunduğu ve tedavi süresini uzattığı kanıtlanmıştır. Buradan yola çıkarak, bu çalışmada mikroenkapsülasyon yöntemi ile paratiroit hücre transplantasyonunun daha uzun süreli bir tedavi olmasını amaçlıyoruz. In vitro olarak çalışacağımız bu ön araştırmanın transplantasyonun başarısını arttıracağını ve klinik tedaviye büyük bir katkısı olacağını düşünmekteyiz.
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Tıbbi Biyoloji
Yaşam Bilimleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Temel Bilimler
Medicine
Health Sciences
Fundamental Medical Sciences
Medical Biology
Life Sciences
Molecular Biology and Genetics
Natural Sciences
Klinik Tıp (MED)
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Klinik Tıp
Doğa Bilimleri Genel
Biyoloji ve Biyokimya
Moleküler Biyoloji ve Genetik
TIP, GENEL & DAHİLİ
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
BİYOLOJİ
Clinical Medicine (MED)
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
CLINICAL MEDICINE
NATURAL SCIENCES, GENERAL
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY
MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
BIOLOGY
Multidisciplinary
Molecular Biology
Family Practice
Fundamentals and Skills
General Health Professions
Pathophysiology
Internal Medicine
Assessment and Diagnosis
Medicine (miscellaneous)
General Medicine