Research Project:
Pluronik Esaslı Fotoduyarlı Akıllı Hidrojellerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
119Z518
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Eczacılık
Eczacılık Teknolojisi
Farmasötik Biyoteknoloji
Kimya
Fizikokimya
Temel Bilimler
Health Sciences
Pharmacology and Therapeutics
Pharmaceutics Technology
Pharmaceutical Biotechnology
Chemistry
Physical Chemistry
Natural Sciences
Klinik Tıp (MED)
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
Farmakoloji ve Toksikoloji
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
KİMYA, FİZİKSEL
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Clinical Medicine (MED)
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
CHEMISTRY
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
CHEMISTRY, PHYSICAL
PHARMACOLOGY & PHARMACY
Multidisciplinary
Pharmacology
General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)
Surfaces and Interfaces
Chemistry (miscellaneous)
General Chemistry
Physical and Theoretical Chemistry
Surfaces, Coatings and Films
Pharmacology (medical)
Pharmacy
Drug Guides
Physical Sciences
Life Sciences