Research Project:
Antimikrobiyal Aktivite Potansiyeli Olan Fenotiyazin Türevi Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
-
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Proje Özeti: Antibakteriyal, antimikobakteriyel ve antikanser aktivitelere sahip olduğu bilinen Fenotiyazin ve tetrazol halkaları heterosiklik bileşikler sınıfının önemli üyelerinden olup farmakolojik özellikleriyle dikkat çeken birimler haline gelmişlerdir. Bu halkalar tıbbi ve farmasötik uygulamalarda çok önemli bir rol oynamaktadır. Literatür çalışmaları sonucunda bu yapıların özellikle antimikobakteriyel etkinliğinden dolayı tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaç etken maddelerin yapısında bulunması bu çalışma açısından ayrıca dikkate değerdir. Bu çalışmada moleküler modelleme yöntemleriyle antimikrobiyal etki gösterebileceği öngörülen bileşikler sentezlenecektir ve antimikobakteriyel etkileri incelenecektir. İlk olarak 4-sübstitüe benzaldehit türevi bileşikler, 4-sübstitüe fenil-1H-tetrazol türevlerine dönüştürülecek. Daha sonra bu tetrazol türevlerine farklı zincir uzunluğunda alkil dihalojenürler bağlanacaktır. Son aşamada ise bu bileşiklere fenotiyazin halkası takılacaktır. Sentezlenmesi planlanan yeni tetrazol halkası içeren fenatiyozin türevlerinin yapıları spektroskopik yöntemler ile (FT-IR/ATR, 1H-NMR, 13C APT-NMR ve LC-MS) aydınlatılacaktır. Sentezlenen bileşiklerin daha sonra resazurin mikrotitre (REMA) plak yöntemi kullanılarak in vitro antibakteriyel ve antimikobakteriyel aktivite tayinleri yapılacaktır.
Keywords
Yaşam Bilimleri
Mikrobiyoloji
Kimya
Temel Bilimler
Life Sciences
Microbiology
Chemistry
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
MİKROBİYOLOJİ
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
CHEMISTRY
MICROBIOLOGY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
Multidisciplinary
Immunology and Microbiology (miscellaneous)
Chemistry (miscellaneous)
General Chemistry
Microbiology (medical)
Physical Sciences
Health Sciences