Research Project:
Kemoterapötik Ajan Navelbine’in Yan Etkilerinin Azaltılması İçin Nano-Formülasyonlarının Hazırlanması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
6.2012/9
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Eczacılık
Eczacılık Teknolojisi
Farmasötik Teknoloji
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik
Health Sciences
Pharmacology and Therapeutics
Pharmaceutics Technology
Pharmaceutical Technology
Biopharmaceutical and Pharmacokinetics
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Farmakoloji ve Toksikoloji
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Life Sciences (LIFE)
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
PHARMACOLOGY & PHARMACY