Research Project:
Aminoalkol/asetamid içeren yeni kumarin bileşiklerinin sentezi ve biyolojik özelliklerinin araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20210220
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Eczacılık
Meslek Bilimleri
Farmakoloji
Farmasötik Kimya
Kimya
Organik Kimya
Temel Bilimler
Health Sciences
Pharmacology and Therapeutics
Professional Sciences
Pharmacology
Pharmaceutical Chemistry
Chemistry
Organic Chemistry
Natural Sciences
Klinik Tıp (MED)
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
Farmakoloji ve Toksikoloji
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
KİMYA, ORGANİK
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Clinical Medicine (MED)
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
CHEMISTRY
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
CHEMISTRY, ORGANIC
PHARMACOLOGY & PHARMACY
Multidisciplinary
General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous)
Chemistry (miscellaneous)
General Chemistry
Pharmacology (medical)
Pharmacy
Drug Guides
Physical Sciences
Life Sciences