Research Project:
900 MHz Elektromanyetik Radyasyona Maruz Bırakılan Prenatal ve Postnatal Dişi ve Erkek Sıçanların Beyin ve Böbrek Dokularında İnflamasyon ve Oksidatif Stres ile Lokal Renin-Angiotensin Sistem Üzerine Olan Etkisi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
11.2019/5
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Teknolojik cihazlar günlük yaşamda çok önemli bir yer tutmaktadır. hayatı kolaylaştırmlaranın yanı sıra, elektromanyetik alan (EMF) yaydıkları için bir dizi sağlık sorununa da neden olmaktadırlar. EMF\"nin sinir sistemi ve böbrek üzerindeki etkilerini belirlemek için sayısız deneysel ve klinik çalışma yapılmış ve önemli bulgular elde edilmiştir. EMF’ler sinaptik plastisitenin düzenlenmesi, nörotransmiter serbest bırakılması, nöronal hayatta kalma, öğrenme ve hafızayı içeren nöronal fonksiyonları etkileyebilir. Bu nedenle, EMF\"lere doğum öncesi maruz kalmanın, dentat girustaki granül hücreli nörojenezini bozabileceği, bunun sonucunda hipokampus ile ilgili olarak doğum sonrası davranışsal ve bilişsel işlevlerin bozulmasına neden olabileceği iddia edilmektedir. Bunlara ek olarak EMF, oksidatif stres ve azalan antioksidan enzim düzeyleri nedeniyle böbrek dokusunda da patolojik değişikliklere neden olduğu ileri sürülmüştür. Renin angiotensin sistemi (RAS) su ve elektrolit dengesi, sistemik vasküler direnç, kan basıncı ve kardiyovasküler homeostazın düzenlenmesinde önemli fizyolojik fonksiyonlara sahiptir. Başlangıçta sistemik bir sistem olarak kabul edilirken, sonraki araştırmalar klasik sistemik RAS\"a ek olarak, beyin de dahil olmak üzere birçok dokuda yerel bir RAS olduğu keşfedildi. Bunlardan en çok ilgi göreni ise beyindeki inflamasyon, kognitif fonksiyon bozuklukları ve oksidatif stresle ilişkili olduğu düşünülen beyin renin-angiotensin sistemidir. Literatürde 900 MHz EMF’nin beyin ve böbrekteki RAS ‘a olan etkisiyle ilgili herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bilgilerden yola çıkarak, çalışmamızın amacı, 900 MHz elektromanyetik radyasyona maruz bırakılan prenatal ve postnatal dişi ve erkek sıçanlarda beyin ve böbrek dokularında inflamasyon ve oksidatif stres ile renin-angiotensin sistem arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır.
Keywords
Tıp
Sağlık Bilimleri
Medicine
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Klinik Tıp
Clinical Medicine (MED)
CLINICAL MEDICINE