Research Project:
Nükleer Faktör KappaB İnhibisyon Etkili Triterpenlerin Sentezi ve İlaç Olma Potansiyellerinin Araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
113Z694
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Farmasötik Kimya
Organik Kimya
Doğal Ürünler Kimyası
Pharmaceutical Chemistry
Organic Chemistry
Chemistry of Natural Products
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Kimya
Farmakoloji ve Toksikoloji
KİMYA, ORGANİK
FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
CHEMISTRY
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
CHEMISTRY, ORGANIC
PHARMACOLOGY & PHARMACY