Research Project:
Ortognatik cerrahi planlamasında okluzal düzlem değişikliğinin çiğneme kaslarında etkisinin sonlu elemanlar analizi ile incelenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
11.2019/14
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)