Research Project:
Veteriner Sağaltımda Yaygın Olarak Kullanılan İvermektin, Enrofloksasin ve Fluniksin Meglumin Preparatlarının Safsızlıklarının Tayini ve Olası Genotoksik-Sitotoksik Potansiyellerinin İn Vitro Olarak Araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
AGEM/HSGYAD/Ü/20/A5/P6/1930
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Genel Müdürlüğümüz tarafından desteklenen Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü\"ndeyürütülen TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A5/P6/1930 numaralı ve \"Veteriner Sağaltımda Yaygın OlarakKullanılan İvermektin, Enrofloksasin ve Fluniksin Meglumin Preparatlarının Safsızlıklarının Tayini veOlası Genotoksik-Sitotoksik Potansiyellerinin İn Vitro Olarak Araştırılması\" isimli ülkesel proje15.06.2022 tarihinde toplanan Araştırma Yönetim Komitesinde sonuçlandırılmış olup; söz konusuprojede Dr. Mustafa KESMEN proje lideri; Prof. Dr. Tülay BAKIREL, Prof. Dr. AbdurrahimKOÇYİĞİT, Prof. Dr. Ahmet AYDIN, Doç. Dr. Muhammed HAMİTOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi FatmaCeren ANLAŞ, Dr. Erdim Ozan ÇAKIR, Farah TATAR, Ertuğrul GÜNEŞ, Mevlüt DEMİRBAŞ,Görkem ÇOLAK ve Metin YILDIRIM araştırmacı olarak görev almışlardır.
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)