Research Project:
Akut pankreatitin prognozunu belirlemede prokalsitonin seviyesi ile yeni enflamatuvar markırlar olan presepsin ve raftlin arasındaki ilişkinin araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
3.2015/43
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)