Research Project:
Covid 19 da koagülopati eğilimine sekonder akciğer ve vasküler komplikasyonlarda Genetik Mutasyonların (Protein C, protein S, antitrombin III düzeyleri ve Faktor V G169A (Leiden), Faktor V G1691C(Cambridge), Protrombin G 20210 A, MTHFR A1298C, MTHFR C677T, PAI-1 4G-5G mutasyonlarının) etkisinin araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20210202
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)