Research Project:
Cerrahi ilk ve geleneksel ortognatik cerrahi hastalarında diş hareket hızı ve kemik biyobelirteçlerin karşılaştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
11.2018/23
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)