Research Project:
Beyin hedefli nanopartikül sentezi ve karakterizasyonunun insan nöroblastom hücre hattında gösterilmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
12.2019/14
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2015 yılında yayınladığı rapora göre, yaklaşık 36 milyon kişinin Alzheimer hastası olduğu ve bu durumun yıllık yaklaşık 818 milyar dolarlık ekonomik yıkıma yol açtığı belirtilmiştir. Bu gerçek AH’nı bir halk sağlığı önceliği haline getirmektedir. AH’nın moleküler patogenezi sadece kısmen anlaşılmıştır ve halen etkin ve yeterli bir tedavisi yoktur. Günümüzde uygulanan tedavilerde en büyük iki temel problem, kan beyin bariyeri (KBB) sebebiyle ilaçların beyne ulaşmasındaki yetersizlik ve ilaçların tüm dokulara dağılarak yaygın yan etki göstermeleridir. Tıpta nanoteknoloji araştırmaları bu anlamda özellikle nörodejeneratif hastalıkların tedavisi için büyük umut olmuştur. Nanotıp uygulamaları sayesinde minimum yan etkiyle hedefe yönelik tedavi dizaynı mümkün olabilmektedir. Amiloid beta (Aβ) agregasyonunun azaltılmasına yönelik ilaç ve yeni moleküllerin, hedefe yönelik tasarlanacak nanopartiküllere yüklenerek beyne yönlendirilmesi yönündeki stratejilerin tedavide başarıya ulaşması yüksektir. Bu anlamda N-asetil sistein (NAC), antioksidan ve antienflamatuar etkileri ve Aβ agregatlarını engelleme potansiyeli ile AH tedavisinde oldukça umut vadetmektedir. Reaktif oksijen türlerinin temizleyicisi olarak görev yapan ve güçlü bir antioksidan olarak kullanılan NAC, WHO tarafından yayınlanan temel ilaçlar listesinde bulunmaktadır, ancak terapötik etkilerini sınırlayacak şekilde düşük biyoyararlanıma sahiptir ve hızla metabolize edilerek kısa sürede vücuttan atılır. Bununla birlikte NAC\"ı vücut içinde hedefe ulaşabilecek şekilde taşımak, stabilize etmek ve biyolojik kullanılabilirliğini arttırmak nanopartiküller ile mümkündür. Bu proje çerçevesinde polimerik bir nanopartikül oluşturularak NAC’ın enkapsülasyonun sağlanması ve nanopartiküle KBB’ni geçebilmesi ve Aβ’ya hedeflendirilmesi için iki peptid konjuge edilmesi planlanmıştır. Bu tasarım ile NAC’ın Aβ peptidleri ile oluşturulacak in vitro hücre modelinde hücre ölümüne etkisi araştırılacaktır. Proje sonuçlarının daha kapsamlı tedavi araştırmalarına yol gösterici olması beklenmektedir.
Keywords
Yaşam Bilimleri
Biyoteknoloji
Biyomateryal
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Temel Bilimler
Life Sciences
Biotechnology
Biomaterial
Molecular Biology and Genetics
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mikrobiyoloji
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
BİYOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
MICROBIOLOGY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
Multidisciplinary
Molecular Biology
Applied Microbiology and Biotechnology
Molecular Medicine