Research Project:
Şekil-Hafızalı ve kendini onarabilen hidrojellerin hazırlanması ve karakterizasyonu

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
12.2018/19
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Eczacılık
Biyomedikal Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Kimya
Temel Bilimler
Mühendislik ve Teknoloji
Health Sciences
Pharmacology and Therapeutics
Biomedical Engineering
Metallurgical and Materials Engineering
Chemistry
Natural Sciences
Engineering and Technology
Klinik Tıp (MED)
Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji (ENG)
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Mühendislik
Malzeme Bilimi
Doğa Bilimleri Genel
Farmakoloji ve Toksikoloji
MÜHENDİSLİK, BİYOMEDİKAL
METALURJİ VE METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
Clinical Medicine (MED)
Engineering, Computing & Technology (ENG)
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
ENGINEERING
MATERIALS SCIENCE
NATURAL SCIENCES, GENERAL
CHEMISTRY
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY
ENGINEERING, BIOMEDICAL
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES