Research Project:
Fotoaktif Polimerik Nanoparçacıkların Epoksit Matrikslerde Nanodolgu Olarak Kullanımı ve Özelliklerinin İncelenmesi

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
FBA-2021-4291
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Kimya
Fizikokimya
Polimer Karakterizasyonu
Polimerik Malzemeler
Temel Bilimler
Chemistry
Physical Chemistry
Characterization of Polymers
Polymeric Materials
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
Doğa Bilimleri Genel
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
POLİMER BİLİMİ
KİMYA, FİZİKSEL
Natural Sciences (SCI)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
CHEMISTRY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
POLYMER SCIENCE
CHEMISTRY, PHYSICAL
Yüzeyler ve Arayüzler
Yüzeyler, Kaplamalar ve Filmler
Polimerler ve Plastikler
Fiziksel ve Teorik Kimya
Kimya (çeşitli)
Genel Kimya
Multidisipliner
Fizik Bilimleri
Surfaces and Interfaces
Surfaces, Coatings and Films
Polymers and Plastics
Physical and Theoretical Chemistry
Chemistry (miscellaneous)
General Chemistry
Multidisciplinary
Physical Sciences