Research Project:
Türkiye'de üretilen propolis ekstraktının kolon kanseri üzerine antitümör etkilerinin in vitro ve in vivo araştırılması

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
6.2017/38
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Yaşam Bilimleri
Biyokimya
Temel Bilimler
Life Sciences
Biochemistry
Natural Sciences
Temel Bilimler (SCI)
Yaşam Bilimleri (LIFE)
Doğa Bilimleri Genel
Biyoloji ve Biyokimya
ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Natural Sciences (SCI)
Life Sciences (LIFE)
NATURAL SCIENCES, GENERAL
BIOLOGY & BIOCHEMISTRY
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS