Research Project:
BROKOLİ (BRASSICA OLERACEA VAR. ITALICA) VE KARNABAHAR (BRASSICA OLERACEA VAR.BOTRYTIS) EKSTRAKTININ KOLON KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNE SİTOTOKSİK, GENOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Loading...
Project Logo
Contributors
Funders
ID
20200301E
Authors
Publications
Organizational Units
Description
Keywords
Sağlık Bilimleri
Health Sciences
Klinik Tıp (MED)
Clinical Medicine (MED)